Juny 2018 #53
Assessor

Tot el que has de saber abans de comprar un habitatge sobre plànol

vivienda_planoLa compra d’un habitatge és una decisió important ja que suposa un dels desemborsaments econòmics més grans que realitzarà una persona durant la seva vida. Per això, convé valorar totes les opcions que ofereix el mercat. Entre elles, l’adquisició d’una casa sobre plànol és una alternativa interessant, tot i que convé tenir en compte una sèrie de recomanacions.

Comprar un habitatge abans de que s’hagi iniciat la seva construcció –quan el promotor només disposa dels plànols- ofereix certs avantatges:

Estrenar una casa nova
La compra sobre plànol és una opció atractiva per aquelles persones que desitgin estrenar un habitatge nou. A més, al no estar finalitzada permet, en certa mesura, triar l’immoble que preferim segons mida, alçada, orientació o fins i tot equipaments com terrassa o jardí.

Disseny a mida
Depenent de la fase d’edificació en la que es trobi el projecte i segons les especificacions de cada promotor, la compra sobre plànol permet personalitzar determinats atributs del futur habitatge. Aquest valor afegit respon a un requeriment imperant en el mercat: el client reclama habitatges que s’adaptin millor a les seves necessitats. I un habitatge que encara no estigui construït ofereix la possibilitat de participar en la decisió d’alguns aspectes com la distribució, els materials o els acabats.

Habitatge amb garanties
La compra sobre plànol també ofereix la garantia de compliment d’alguns estàndards d’eficiència i sostenibilitat recollits en el Codi Tècnic d’Edificació. En aquest sentit, el nou propietari pot tenir un coneixement exhaustiu de tots els permisos i certificats corresponents a cada una de les fases de la construcció. Entre ells, la qualificació energètica, obligatòria i que el promotor ha d’entregar al venedor segons el Reial Decret 235/2013.

Possibilitat de revalorització i bonificacions
El client pot negociar amb la promotora un preu de compra tancat. En aquests casos, si el mercat tendeix cap a una evolució a l’alça dels preus, l’habitatge pot anar augmentant el seu valor durant el temps que duri la seva construcció.

A més, a l’inici de la comercialització les promotores acostumen a llançar un determinat número d’habitatges sobre plànol a preus atractius per incentivar les vendes. En aquests casos, el client pot obtenir certes bonificacions.

Flexibilitat en els pagaments
Quan s’ha realitzat la reserva de l’habitatge, el client pot acordar amb el promotor costejar part del preu a través del pagament de quotes mensuals durant la fase de construcció. Això li permet fraccionar el cost i anar avançant part del total. Aquesta pràctica acostuma a oscil·lar entre el 20% i el 30% del preu total, mentre que la quantitat restant s’abona quan s’entreguen les claus de l’habitatge i es firma l’escriptura pública de la compravenda.

Abans de realitzar una compra sobre plànol convé tenir en consideració una sèrie de recomanacions:

No firmar el contracte de compravenda sense haver recopilat tota la informació sobre el promotor i assegurar-se de que disposa de tots els permisos i llicències necessaris per edificar la promoció.
– Comprovar que el promotor ingressa les quantitats que aporta el client en un compte segregat, amb l’objectiu de que els pagaments estiguin protegits; d’aquesta manera, el comprador pot recuperar aquestes quantitats en cas de que la construcció es demori o no es pugui acabar.
– Assegurar-se de que el promotor constitueix un aval pel valor de la construcció, com a mesura preventiva de que tindrà la capacitat financera per acabar l’obra o, com a mínim, de respondre monetàriament mitjançant l’aval si no ho fa.
– Exigir tota la informació sobre el projecte i la promotora oferir-la, com els plànols de la promoció i la memòria de qualitats.
– Pactar penalitzacions pel promotor en cas de no complir amb els terminis d’entrega de les claus.
– Per últim, comptar amb l’assessorament d’un professional expert com a garantia perquè el procés es desenvolupi sense problemes.

Notícies relacionades

Què has de saber si et planteges comprar un habitatge?

Com escollir un habitatge amb totes les garanties?

<< tornar