Juny 2018 #53
Assessor

Tot el que cal saber per donar d’alta els subministraments d’un habitatge

image008

Per disposar de llum, aigua, gas, telèfon o internet quan accedeixes a una nova llar -tant si es tracta d’un habitatge de nova construcció com d’un pis de segona mà en el qual es van donar de baixa els subministraments- cal reunir una sèrie de documents i realitzar diversos tràmits. Per ajudar-te en aquest procés, t’expliquem pas per pas tot el que has de fer per donar d’alta els subministraments.

Donar d’alta la llum

Tot i que la documentació pot variar segons la comercialitzadora, generalment per sol·licitar l’alta del subministrament d’electricitat d’un habitatge s’ha de facilitar la següent informació:

– Llicència de Primera Ocupació (LPO) si es tracta d’un habitatge de nova construcció o cèdula d’habitabilitat si és un habitatge de segona mà. En alguns casos també es poden demanar les escriptures de l’habitatge o el contracte de lloguer.
– Dades personals i dades bancàries per domiciliar els rebuts.
– Direcció del subministrament i potència que es vol contractar.
– Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS) que identifica cada punt de subministrament de la xarxa elèctrica. Aquesta dada la proporciona la distribuïdora.
– Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE) o butlletí elèctric. Aquest document oficial expedit per un tècnic autoritzat certifica que la instal·lació elèctrica compleix amb la normativa. A més a més, detalla la potència màxima que es pot contractar i on es localitza cada component elèctric. Té una vigència de 20 anys.

L’alta del subministrament elèctric té un cost que varia segons la potència que es vulgui contractar. En el cas dels habitatges de segona mà, el cost també varia en funció de la potència que s’havia contractat anteriorment i del temps que fa des de que el subministrament es va donar de baixa. També cal sumar 3 drets regulats per Llei (dret d’escomesa, d’enganxament i de verificació) que la distribuïdora cobra al donar d’alta el contracte de l’electricitat.

interruptor

Donar d’alta el gas

 Els tràmits per donar d’alta el gas són similars als de la llum i la documentació requerida és:

– Llicència de Primera Ocupació (LPO) o cèdula d’habitabilitat. Com passava amb la llum, en alguns casos també et poden demanar les escriptures o el contracte de lloguer.
– Dades personals i dades bancàries per domiciliar els rebuts.
– Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS).
– Certificat d’Instal·lació Individual de Gas. Aquest document el realitza un instal·lador de gas autoritzat que després d’inspeccionar la Instal·lació Receptora Individual (IRI) comprova que tot compleix amb la normativa i emet el certificat. Si fa menys d’un any que el subministrament està donat de baixa, algunes distribuïdores poden sol·licitar el certificat d’instal·lació anterior.
– Certificat d’Instal·lació Tèrmica, en cas de tenir calefacció a gas.

En el cas del gas, el cost de l’alta varia segons la tarifa que vulguis contractar. També cal tenir en compte si l’habitatge compta amb la instal·lació ja que en cas contrari, s’haurà d’abonar els costos de connexió del servei. A més per donar d’alta el gas, la distribuïdora et cobrarà els drets d’alta (per a nous subministraments o ampliació dels existents), drets d’enganxament i de verificació que poden variar segons la comunitat autònoma i la distribuïdora que es contracti.

llama_gas

Donar d’alta l’aigua

Per donar d’alta l’aigua en un habitatge nou o de segona mà has de contactar amb l’empresa municipal encarregada de distribuir aquest subministrament en cada comunitat autònoma. Tot i que la documentació requerida pot ser diferent segons la zona en la qual s’ubiqui l’habitatge, habitualment s’ha de presentar:

– Llicència de Primera Ocupació (LPO) o cèdula d’habitabilitat. Com en els casos anteriors, també et poden demanar les escriptures o el contracte de lloguer.
– Dades personals i dades bancàries per domiciliar els rebuts.
– Dades d’identificació de la finca.

El preu d’alta varia segons la regió i el cànon de sanejament i clavegueram.

grifo_gota

Donar d’alta el telèfon, ADSL o fibra òptica

El primer de tot és assegurar que hi ha una connexió a la xarxa. Si no, cal contactar amb la companyia distribuïdora que s’encarrega d’unir el Punt de Terminació de Red (PTR) amb l’habitatge. Un cop realitzada la connexió, es podrà sol·licitar l’alta del subministrament amb la mateixa distribuïdora o amb algun proveïdor extern que contracta el servei a la distribuïdora. L’ADSL va lligat a la línia del telèfon pel que serà la mateixa companyia la que l’instal·li.

Si et decantes per la fibra òptica abans hauràs de saber si el subministrament arriba fins a la casa. Si és així, només caldrà escollir una operadora comprovant prèviament que la xarxa es pot enllaçar a l’habitatge. La cobertura de cada operadora està disponible en les seves respectives pàgines web.

teclado

 

Notícias relacionades

Com reduir la factura de la llum a la teva cuina: els electrodomèstics

Com estalviar energia en el lavabo

Com s’escriptura un habitatge

Què cal tenir en compte abans de signar un contracte de lloguer

 

<< tornar