Juny 2018 #53
Videos

Tendències

Solvia ha dut a terme un estudi de tendències globals per tal d’analitzar quina podria ser la seva incidència en el sector immobiliari amb l’objectiu d’anticipar escenaris futurs i projectar quines serien les necessitats a les que donar resposta.

<< tornar