Maig 2018 #52
Corporatiu

Solvia duplica la xarxa pròpia de comercialitzadors a Espanya per reforçar la seva estratègia de venda

Solvia, la immobiliària de Banc Sabadell, ha decidit incrementar la seva xarxa pròpia de comercialitzadors, que ara és de 49 professionals, amb l’objectiu de consolidar l’estructura de venda que funciona actualment i dotar-la alhora d’una major dimensió i espai geogràfic d’actuació per obtenir millors resultats de vendes.

Aquesta mesura implicarà la incorporació de més de 60 nous col·laboradors a tot el territori nacional que reforcin fonamentalment àrees geogràfiques de Catalunya, el nord i centre d’Espanya, així com Andalusia i les Canàries, i l’objectiu se centrarà en la comercialització dels immobles en cartera. D’aquesta manera, la filial immobiliària complementarà la tasca d’aquesta xarxa pròpia amb l’activitat de la seva xarxa externa, de la qual ja formen part més de 1.000 empreses col·laboradores especialitzades en el sector immobiliari.

El nou equip se seleccionarà entre professionals amb experiència provada en el sector immobiliari. Per això s’ha iniciat un procés d’homologació amb la incorporació d’un anunci a www.solvia.cat  i en altres pàgines especialitzades on els candidats podran enviar els seus currículums. La incorporació dels nous col·laboradors es preveu durant el primer trimestre de 2014, i la seva tasca estarà focalitzada a donar una atenció més personalitzada als clients de Solvia oferint un servei d’assessoria immobiliària integral. Aquests professionals proporcionaran al client informació sobre els habitatges que compleixin els requisits que més s’adeqüin a les seves necessitats i pressupost, i efectuaran un acompanyament durant tot el procés de compra, fins al moment de la firma de la corresponent escriptura de compravenda.

Assessoria integral

Solvia comença l’any 2014 amb el llançament d’una nova campanya de vendes, amb descomptes de fins a un 25% en funció del finançament, i la novetat fonamental és la introducció de la figura de l’ “assessor personal” que Solvia posa a disposició dels seus clients. Aquest assessor ajuda a trobar una llar a la mida de cada client, és a dir, té el suport d’un equip especialitzat en els clients i en la recerca d’habitatges que encaixin amb les seves necessitats. L’objectiu dels assessors personals és informar i assessorar sobre qualsevol immoble de Solvia, que disposa actualment de més de 17.500 habitatges a tot Espanya. D’aquesta manera, qualsevol usuari de www.solvia.cat té disponible una opció gratuïta de comunicació telefònica, que el posa en contacte directe amb aquest assessor que s’encarregarà d’oferir les millors alternatives a partir de les necessitats i demandes dels clients.

<< tornar