Juny 2018 #53
Corporatiu

Solvia aplica una altra rebaixa de fins al 40% al seu estoc d’immobles de segona mà

solvia stocks

Segons el director d’Inversions Immobiliàries de Banc Sabadell, Joan Bertran: “Estem convençuts que aquesta nova campanya tindrà una acceptació tan positiva com les anteriors. La nostra oferta ha arribat a un nivell que permet que els compradors potencials tornin a percebre com una possibilitat interessant invertir en l’adquisició d’habitatge. De fet, aquesta nova campanya, a més de per a usuaris finals, pot resultar molt interessant per a inversors interessats a comprar per llogar. La rebaixa en els preus fa possible obtenir, mitjançant el lloguer dels immobles, una rendibilitat immediata.”

“La reactivació de la demanda és un fet” –afegeix Bertran–, “encara que és clar que aquesta reactivació no s’està produint al mateix ritme a totes les zones. Lògicament, actuem de manera segmentada i ens ajustem a les característiques de cada mercat. Però la normalització d’alguns mercats ja és evident, fins al punt que s’hi estan incrementant els preus i fins i tot hem iniciat el desenvolupament de noves promocions.”

El 70% dels immobles que formen part d’aquesta campanya són a l’arc mediterrani i Balears, i un altre 5% a Madrid i la seva àrea metropolitana. La resta està distribuït per altres zones d’Espanya. El 80% dels habitatges tenen un preu inferior als 90.000 euros. Els immobles inclosos en la campanya estan publicats al portal immobiliari www.solvia.es, que s’ha consolidat com el principal portal immobiliari espanyol d’entre els promoguts per entitats financeres.

A més a més, aquesta campanya tindrà un element addicional que contribuirà a una major percepció de la qualitat de l’oferta: l’acostament de la imatge corporativa de Solvia a la imatge de Banc Sabadell.

Gairebé 14.000 immobles venuts el 2012

Un dels principals motius que han portat els responsables de Solvia a llançar aquesta nova campanya de venda són els excel·lents resultats obtinguts per l’anterior campanya de descomptes. Així, durant el 2012 es van vendre un total de 13.777 immobles, el doble que l’any anterior, i amb un ritme molt superior al del sector. Prop d’un 50% de les vendes es van materialitzar durant l’últim trimestre de l’any, coincidint amb la campanya.

Un referent en la posada en valor d’actius immobiliaris

A més de la seva potent estructura de venda d’actiu residencial, Solvia també ha destacat, durant els últims mesos, en l’àmbit de la transformació i posada en valor d’actius de la seva cartera, adaptant-los per exercir usos més d’acord amb les actuals necessitats del mercat.

Així, per esmentar-ne alguns exemples, ha desenvolupat un complex d’oficines on Vodafone instal·larà la seva nova seu corporativa a Espanya. I també ha construït en un solar industrial de la seva propietat la nova plataforma logística de l’empresa Mediapost a Catalunya, en un projecte “claus en mà” que inclou així mateix el lloguer de la nau.

A més, en l’àmbit de la rendibilització i optimització d’actius, Solvia ha comercialitzat amb gran èxit una promoció d’apartaments turístics en un edifici que abans acollia un hotel i –en el sentit contrari– ha transformat i posat en marxa uns quants hotels (gestionats per terceres empreses especialitzades) en diverses ciutats espanyoles.

<< tornar