Maig 2018 #52
Tendències

Solvia analitza el mercat de la intermediació immobiliària per empreses i inversors en el seu últim informe de tendències

Solvia ha publicat recentment la cinquena edició del seu informe de tendències del sector immobiliari Solvia Market View centrat en l’anàlisi del mercat de la intermediació immobiliària per empreses i inversors, amb especial focus en el denominat ‘middle market’, és a dir, en els actius immobiliaris amb tickets mitjans situats entre els 500.000 euros i els deu milions d’euros.

Tal i com reflecteixen les dades publicades en el cinquè informe Solvia Market View, el mercat de la inversió terciària middle market és molt sensible a la ubicació dels actius, la tipologia dels mateixos, així com la seva demanda potencial (que determina la seva ocupació) pel que la forquilla de preus i renda és molt àmplia i requereix d’un anàlisis detallat del micromercat i de l’actiu.

En aquest sentit, l’informe destaca que les rendibilitats brutes mitjanes aconsegueixen un 7,4% en el cas dels locals comercials, un 5,9% per oficines i un 7,3% en naus i logístiques. Aproximadament el 76% en valor del producte terciari i sòls és adquirit per empreses i inversors, bàsicament promotores, empreses industrials, operadors logístics, etc. Es tracta d’un segment que representa més del 43% de les transaccions totals del mercat terciari i arriba als 4.000 milions d’euros, amb un creixement interanual el 2017 del 8,1%.

Factors que han impulsat la inversió en aquest mercat
La creació d’ocupació i d’empreses, la millora de la confiança empresarial i l’augment del consum de les llars ha propiciat un augment de la inversió immobiliària per part de les empreses i inversors en locals comercials, instal·lacions logístiques i industrials i oficines. A més, la recuperació de la demanda del sector residencial ha impulsat las transaccions de sòl urbà que han repuntat un 19% en número d’operacions formalitzades el 2017.

Anàlisis per tipologia de producte
Les dades de l’estudi reflecteixen un augment important de la inversió en locals comercials a Espanya, un mercat que supera els 3.700 milions d’euros i que es consolida com una de les inversions immobiliàries més rentable degut sobretot a un augment de la confiança dels consumidors, l’auge del turisme comercial o a l’entrada/expansió de nous operadors a Espanya. El pes de les províncies de Madrid i Barcelona sobre el conjunt d’aquest mercat és molt elevat, fixant-se a prop d’un 47%.

També destaca l’augment important de la demanda d’oficines amb espais de fins a 500 m2 per part del sector tecnològic i de serveis professionals. La inversió en aquest mercat arriba als 560 milions d’euros i concentra el 75% dels seus actius a la ciutat de Madrid, el que consolida la capital com a centre empresarial del país.

El nou model logístic, caracteritzat pel fort creixement de l’e-commerce i una major digitalització i automatització, requereix de tres tipus d’actius: grans naus a les afores per producte de baixa rotació, magatzems propers a les grans ciutats per cross docking i petits centres de distribució urbans. Així, el mercat de naus industrials i logístiques supera els 2.000 milions d’euros i els principals mercats en vendes són Barcelona, Madrid, Guadalajara i València, amb un 42% sobre el total.

Finalment, el mercat del sòl urbà, notablement afavorit per la recuperació de l’activitat promotora, ha aconseguit els 3.500 milions d’euros d’inversió el 2017 sent les principals zones d’activitats Madrid, Màlaga i Barcelona, que concentren un 50% de la inversió total en aquest mercat.

Per a més informació, descarrega el cinquè informe Solvia Market View aquí.

Notícies relacionades

Solvia analitza el comportament del nou cicle immobiliari en el seu últim informe

Com es comportarà el mercat de l’habitatge durant els propers anys?

Com es comportarà la compravenda d’habitatges en els pròxims anys?

<< tornar