Juny 2018 #53
Corporatiu

Solvia amplia l’oferta d’immobles de la Sareb que comercialitza

840x510_casagradeAprofitant la seva experiència en integració de carteres, la setmana que ve Solvia inicia la gestió i incorporació progressiva en la seva oferta immobiliària dels actius de la Sareb procedents de la cartera de CEISS.

Els objectius són la millora en la qualitat del servei i l’acceleració de la comercialització.

Solvia Immobiliària es converteix en el primer servicer que posa en valor l’adjudicació d’actius procedents de la Sareb.

Solvia ha concretat la migració de la cartera d’actius procedents de Banco CEISS després que la Sareb li adjudiqués la gestió d’aquesta cartera el novembre de l’any passat, en el marc del projecte Ibero, amb 42.900 actius per un valor de 7.000 milions d’euros. Aquesta cartera està formada pels immobles procedents de Bankia i els préstecs i immobles que Banco Gallego i l’esmentat Banco CEISS van transferir a la societat de gestió pública d’actius.

Aquesta operació, que la setmana que ve ja tindrà la seva aplicació pràctica, implica el traspàs a Solvia dels serveis d’administració, gestió i comercialització d’actius immobiliaris fins ara gestionats per Banco CEISS. Aquest és un pas fonamental, ja que permet la incorporació d’aquests actius en els sistemes i processos comercials de Solvia com a plataforma per accelerar-ne la comercialització. Justament, la seva capacitat en aquest àmbit va ser un dels elements destacats per la Sareb en el moment de l’adjudicació. El lideratge de Solvia en vendes el 2014 se sustenta en l’excel•lència comercial i operativa, així com en una imatge de marca consolidada i apreciada en el mercat. Els assessors personals són un element diferencial d’aquest procés.

Solvia es converteix així en el primer servicer que posa en valor la gestió dels immobles i préstecs adjudicats per part de la Sareb a diferents plataformes. El portfolio d’immobles i préstecs adjudicat a Solvia es compon de tres carteres segons el seu origen (Ceiss, Bankia i Banco Gallego). Pel que fa a la grandària i procedència, de Banco CEISS se n’incorporen 7.000. Està previst que en els pròxims dies s’afegeixi a la gestió dels immobles de CEISS la dels préstecs promotor, la qual cosa comportarà també un increment addicional dels immobles que es podran comercialitzar. D’altra banda, i pel que fa a Banco Gallego, les xifres es resumeixen en 550 immobles i préstecs, que Solvia ja està gestionant en aquests moments a través de la seva plataforma. D’aquesta manera, només queda pendent d’ultimar l’assumpció dels actius procedents de Bankia, que es produirà en els pròxims mesos.

Els processos d’integració es van iniciar el gener de 2015 i el termini de dos mesos en la realització és una nova fita en l’historial d’èxit en integracions de carteres immobiliàries per part de Solvia. En qualsevol cas, des del punt de vista de Solvia Immobiliària, el servicing a la Sareb és molt més que la transformació i millora de determinades característiques del servei. Els seus efectes arriben al conjunt de la companyia, conseqüència de la incorporació d’un gran volum d’actius en les diferents fases del cicle immobiliari, des de la gestió del crèdit promotor o el desenvolupament de sòls i promocions, fins al punt final de la comercialització. Per Solvia, tant en el pla operatiu, en què pràcticament veu duplicada la seva grandària, com pel fet d’incorporar un nou client emblemàtic per la visibilitat i projecció que acompanya la Sareb, aquest acord representa aprofundir el seu propi desenvolupament com a servicer de referència en el mercat espanyol.

<< tornar