Juny 2018 #53
Tendències

Radiografia actual del mercat del sòl

SUELO_1Aquests últims anys, un dels sectors que ha sofert l’ajust més gran dins del negoci immobiliari ha estat el mercat del sòl. No obstant això, des de 2014 s’està recuperant i Solvia Research ha detectat que ha augmentat la cerca de terrenys finalistes.

El nombre de transaccions de sòl urbà a Espanya va registrar caigudes durant nou exercicis consecutius, des de 2004 fins a 2013. Segons el Ministeri de Foment, aquest descens va trobar el seu punt d’inflexió el 2013, quan les operacions van tocar mínim anual en tancar amb 14.555 vendes. La recuperació d’aquest mercat va arribar el 2014 quan les operacions de terreny urbà van augmentar un 9% respecte a l’exercici anterior (15.899 unitats), un nivell molt similar al que es va aconseguir l’any passat (15.718 unitats).

Tanmateix, a l’hora de llegir les estadístiques oficials, cal tenir en compte que també inclouen les compres de terrenys fetes per part d’entitats financeres en operacions de recuperació de crèdits. L’any passat va comportar un canvi de tendència perquè aquesta referència es va situar per sota del 30% del total de les operacions. Així, per Solvia Research, el creixement real d’aquest mercat el 2015 -és a dir, comptabilitzant únicament les transaccions tancades per promotors, fons i/o cooperatives- va ser del 37% pel que fa al nombre de compres i del 60% en valor de taxa interanual.

El departament d’anàlisi de Solvia considera que aquest augment del valor del sòl es justifica per l’increment de la competència en les adquisicions. És necessari destacar aquesta qüestió per dos motius: primer de tot, perquè el sòl és un dels actius immobiliaris menys líquids i, en segon lloc, perquè precisament el seu valor havia sofert un fort ajust.

SUELO_2La posada en valor del sòl és una qüestió important ja que una gestió adequada en permet la maduració i, per tant, un augment de la seva liquiditat i recorregut en rendibilitat; sobretot tenint en compte el moment en què es troba actualment el cicle immobiliari. Solvia Research ha detectat que la cerca de sòl finalista (solars) en zones consolidades i l’escassetat d’aquest han obert la gana pels terrenys pendents d’urbanització situats en ubicacions amb demanda. La companyia afirma que aquesta fase de creixement del cicle permet dur a terme el desenvolupament urbanístic pendent i començar a promoure en un termini raonable.

Ara bé, per tal que aquests projectes tinguin èxit, Solvia Research assegura que és fonamental comptar amb la gestió d’especialistes multidisciplinaris amb àmplia experiència en el desenvolupament del sòl. Els servicers, com ara Solvia, tenen una contrastada trajectòria ja que la gestió del sòl és una de les principals funcions que porten a terme per als seus clients. Aquest alt coneixement del mercat i de les seves diferents realitats permet que els servicers puguin determinar com ha de ser el desenvolupament d’una cartera de sòl completa, prioritzant la inversió en funció de la viabilitat comercial de l’actiu, tant pel que fa a la demanda potencial del municipi com als seus paràmetres urbanístics.

Solvia, en el seu afany per fer un pas més enllà en l’assessorament i acompanyament dels seus clients, compta amb un departament d’anàlisi denominat Solvia Research, dedicat a l’estudi del mercat immobiliari.

 

 

<< tornar