Juny 2018 #53
Assessor

Quins aspectes s’han de tenir en compte en buscar un habitatge de lloguer?

alquiler viviendaLlogar un habitatge és un dels models de residència més estesos actualment ja que s’ha de fer una inversió inicial menor que si es compra. D’altra banda, les primeres despeses que s’han d’afrontar també solen ser inferiors. No obstant això, convé tenir en compte una sèrie de factors, com ara decidir la tipologia de l’immoble o valorar l’import inicial que caldrà desemborsar quan es busqui l’habitatge, perquè aquest s’ajusti de la millor manera possible a les nostres necessitats.

En primer lloc, hem de determinar quin tipus d’habitatge necessitem. En funció de la nostra situació personal i del temps que estarem de lloguer, ens decantarem per un model o un altre -pis, estudi, loft o casa-, que variarà segons el perfil dels arrendataris. Les parelles joves, les persones que per motius de treball canvien de residència periòdicament i/o els individus que estan de pas a les ciutats, acostumen a optar per aquesta modalitat de residència.

Quan es busca un habitatge de lloguer, també convé conèixer els preus oferts a les nostres zones d’interès, ja que aquests varien per barris i segons la tipologia o la dimensió de l’habitatge.

A més de la ubicació (casc urbà, barri o extraradi), també es recomana valorar altres aspectes com ara la proximitat de l’immoble a la feina, els serveis i comerços adjacents; la connexió amb la xarxa de transports; si hi ha zones d’oci properes, etc. Pel que fa a l’habitatge, hem de triar entre obra nova o de segona mà. Sigui quina sigui l’elecció, cal revisar l’estat dels subministraments (aigua, llum i gas), la certificació energètica, l’estat de conservació (pintures, paviments, humitats…), si té o no electrodomèstics, etc. En definitiva, és imprescindible tenir en compte les característiques de la propietat.

Una vegada tinguem clar el tipus d’habitatge que necessitem i la zona on residirem, hem d’establir un límit pressupostari per destinar al lloguer. Normalment, aquest no hauria d’excedir del 30% dels nostres ingressos bruts mensuals. A part dels consums generats pels subministraments, els de manutenció i aquells costos addicionals (pàrquing, assegurances de la llar, etc.), també cal preveure els pagaments que s’hauran d’abonar per formalitzar el lloguer u que repassem a continuació:

La reserva. En el procés de selecció d’un habitatge, quan trobem l’immoble desitjat, normalment se’ns demanarà una paga i senyal per paralitzar-ne la comercialització i iniciar els tràmits de lloguer. Aquest import es descomptarà del total del cost de lloguer si el procés arriba a bon terme i el propietari s’acaba decantant per l’arrendatari. En cas contrari, aquest import es retornarà al candidat.

Els honoraris d’agència. Quan l’habitatge es localitza mitjançant un intermediari immobiliari, aquest pot sol·licitar el pagament dels seus serveis. Depenent de la comunitat autònoma, aquest cost recau íntegrament en l’arrendador, en l’arrendatari, o es reparteix entre tots dos.

La fiança. En llogar un habitatge se sol demanar un import equivalent a una o més mensualitats com a garantia de lloguer i per cobrir possibles desperfectes. En finalitzar el contracte, l’import es retorna íntegre a l’inquilí, sempre que l’habitatge es lliuri en les mateixes condicions prèvies al lloguer.

La primera mensualitat. Una altra despesa que hem de preveure és el pagament del mes en curs que es lloga l’habitatge. Tanmateix, hi ha altres garanties addicionals que poden pactar l’inquilí i el propietari. En aquells casos en què la solvència financera de l’inquilí no es pugui provar mitjançant nòmines, es pot acordar el pagament per endavant de diverses mensualitats.

L’aval. En altres casos, els propietaris poden demanar un aval bancari que oscil·la entre sis mesos o un any de renda per endavant. Es tracta d’una garantia que sol·licita l’arrendador per pal·liar possibles impagaments. La quantitat queda immobilitzada com a previsió i l’aval solament s’executarà si es produeix un incompliment per part de l’inquilí, la qual cosa el propietari haurà de demostrar a l’entitat bancària.

L’alta dels subministraments. Si hem llogat un habitatge nou o un de segona mà amb els subministraments donats de baixa, o volem fer un canvi al nostre nom, haurem de tenir en compte un altre desemborsament per tramitar l’alta o el canvi de nom.

L’impost de transmissions patrimonials (ITP). Encara que es tracta d’un impost poc conegut i de poca quantia, cada vegada que es lloga un habitatge, l’inquilí ha d’abonar a la seva comunitat autònoma aquest cànon pel dret d’ús de l’immoble.

La mudança. Si contractem un transportista per traslladar els nostres estris a la nova llar, també tindrem una altra despesa per facturar.

 

Notícies relacionades

Què has de saber si et planteges viure de lloguer?

Com s’està comportant el mercat d’habitatge de lloguer

Les característiques de l’habitatge: aspectes que cal tenir en compte a l’hora de comprar o llogar

<< tornar