Maig 2018 #52
Tendències

Quines mesures s’han de prendre per dinamitzar el sector immobiliari?

Tribuna21El mercat de l’habitatge viu un moment de recuperació però també de transformació. En aquest nou context, els professionals que s’han incorporat al sector reclamen noves fórmules per estimular la demanda. El repte del mercat immobiliari se centra ara en oferir habitatges a preus més assequibles per atreure a més clients. Però, com es pot reduir el preu sense minvar els estàndards de qualitat?

Prenent com a referència altres sectors, s’estan impulsant tècniques de producció i modalitats de contractació amb l’objectiu de reduir els costos. No obstant això, aquestes mesures són especialment difícils d’aplicar en el sector immobiliari per dos motius principalment. Primer, la mà d’obra en la promoció d’habitatge segueix tenint un pes important. Segon, el producte és molt divers i es fa molt difícil d’industrialitzar al mercat de l’habitatge.

Una visió simplista apuntaria a la reducció del marge per part del promotor d’habitatge nou com a solució per abaratir els costos. Però es perdria de vista que els riscos del negoci, tant per a un constructor com per a un propietari que lloga, són molt alts.

Enfront d’aquesta situació, Solvia aposta per un canvi en les maneres de fer dels professionals que intervenen en el sector. Tot i això, aquesta transformació no és fàcil ja que existeixen diversos factors que dificulten l’abaratiment dels preus:

  • Un risc en el cicle pel promotor o inversor en habitatge destinat al lloguer.
  • La potestat governativa en matèria d’urbanisme.
  • La lentitud dels processos burocràtics.
  • Els diferents marcs legals i impositius de cada zona geogràfica.
  • La incertesa i indefensió dels propietaris dels pisos de lloguer.

La solució, segons Solvia, ha de centrar-se a pal·liar aquests riscos en el llarg termini per reduir els marges i abaratir els preus. D’aquesta manera es podrà incentivar la demanda, sobretot per part dels joves que fins ara no podien accedir ni a un habitatge en venda ni a un en lloguer.

Noticies relacionades:

Lloguer residencial: rendibilitat i oportunitat d’inversió

El mercat de l’habitatge creix per sobre de les previsions

<< tornar