Maig 2018 #52
Tendències

Quines mesures precisa el mercat de lloguer residencial per a la seva evolució i professionalització?

valencia_retoqUna de les qüestions plantejades en el tercer informe de tendències sobre el sector immobiliari Solvia Market View és la necessitat de desenvolupar un mercat de lloguer residencial professional a Espanya. Per aconseguir aquesta fita, el sector requereix de diverses etapes prèvies a la seva maduració com per exemple l’entrada de fons d’inversió i SOCIMIS o la creació d’operadores de gestió del lloguer.

La major necessitat de mobilitat laboral i de flexibilitat en termes de llars són les principals causes del canvi de tendència del mercat del lloguer residencial a Espanya. A aquests factors cal sumar-li altres aspectes que han motivat el canvi com l’escassetat de demanda solvent per a la compra d’habitatge; la poca capacitat i disponibilitat d’estalvis per afrontar l’adquisició d’un habitatge; els canvis socioculturals de les noves generacions i la reforma l’any 2013 de la Llei estatal d’Arrendaments Urbans (LAU) amb mesures per dinamitzar el lloguer.

Segons dades analitzades per Solvia, el percentatge d’habitatges en règim de lloguer ha passat de representar el 17,9% del total en 2001 a situar-se en el 22,3% del total a tancament de 2015. No obstant això, l’augment de la demanda del lloguer xoca amb una oferta limitada el que genera borses de demanda insatisfeta i pujades dels preus. A més a més, la major part d’aquesta oferta recau en mans de particulars i per tant resulta heterogènia, dispersa i gestionada sense una proposta professional de serveis.

Solvia_mercado_1

Per desenvolupar un veritable mercat de lloguer residencial professionalitzat, Solvia destaca la necessitat de l’entrada de fons amb vocació patrimonialista, així com de la consolidació d’operadors de gestió de lloguer residencial potents.

En una primera fase, s’han de crear carteres d’habitatges de lloguer residencial ja que a Espanya no existeixen grans parcs d’aquest tipus de propietats. Per aconseguir-ho, es pot optar per la compra de carteres d’actius d’entitats financeres i d’altres grans tenidores d’habitatge, especialment de promocions senceres per destinar-les al lloguer. També per adquirir carteres d’habitatge disseminat, o per crear noves promocions estandarditzades mitjançant build-to-rent, un negoci molt poc estès al nostre país i que podria incrementar-se en el futur.

Una vegada creada aquesta cartera inicial d’habitatges, s’ha de garantir una gestió eficient de la mateixa i la seva rotació per capturar els guanys de capital, és a dir, aquells beneficis que s’obtenen dels actius de capital com els immobles. D’altra banda, també s’han de realitzar accions de manteniment i reposicionament per obtenir majors rendes. Per exemple, comptar amb operadors professionals que puguin realitzar una gestió del risc del potencial arrendatari abans de signar el contracte o que disposin d’una operativa adequada per atendre les peticions dels inquilins i també d’una gestió adequada del recobrament.

Solvia_mercado_2

Notícies relacionades

El desequilibri entre oferta i demanda d’habitatges de lloguer dispara els preus

Lloguer residencial: rendibilitat i oportunitat d’inversió

<< tornar