Juny 2018 #53
Assessor

Quina documentació es necessita abans de signar el contracte de lloguer?

documentacionUna vegada triat l’habitatge desitjat i com a pas previ a la signatura del contracte, el propietari i l’inquilí hauran de presentar una sèrie de documents necessaris per formalitzar el procés de lloguer de la propietat.

Encara que llogar un habitatge no requereix tanta documentació com en el cas de la compravenda, és igualment necessari tenir cura no només a les qüestions bàsiques relacionades amb l’immoble sinó també de totes les clàusules incloses en el contracte que establiran la relació entre el propietari de l’habitatge i el futur inquilí.

Abans de formalitzar el contracte d’arrendament, el propietari i l’inquilí hauran de comptar amb les següents dades:

  • Tots dos han d’identificar-se. En el cas del propietari ha de posseir l’escriptura de l’habitatge per certificar que realment és l’amo de l’immoble. L’inquilí, per la seva banda, també pot sol·licitar en el Registre de la Propietat una nota simple per assegurar-se de la titularitat de l’habitatge.
  • Les despeses de comunitat de propietaris, l’IBI i possibles derrames han d’estar al dia de pagaments i depenent dels acords que es plasmin en el contracte, aquests conceptes seran abonats per un o un altre i fins i tot a parts iguals. No obstant això, aquests costos els satisfà normalment el propietari.
  • S’han de lliurar la cèdula d’habitabilitat i aportar els últims rebuts dels subministraments (que també han d’estar al dia de pagament) per poder donar d’alta o canviar la titularitat de l’aigua, la llum i el gas.
  • El propietari o l’agència intermediària poden demanar una quantitat en concepte de reserva per retirar l’habitatge del mercat i analitzar la candidatura del potencial inquilí. Aquesta quantitat es descomptarà de la primera mensualitat o segons s’estipuli en el contracte si el lloguer s’acaba formalitzant.
  • Per la seva part, l’inquilí haurà de demostrar la seva solvència facilitant per exemple una còpia del contracte de treball, les últimes nòmines, l’última declaració de la renda o fins i tot un extracte bancari o carta de solvència emesa per l’entitat bancària. En algunes ocasions, també es pot aportar una carta de recomanació o d’intencions per seduir a l’arrendador.

Notícies relacionades

Quins aspectes s’han de tenir en compte en buscar un habitatge de lloguer?

Què has de saber si et planteges viure de lloguer?

Com s’està portant el mercat d’habitatge de lloguer

<< tornar