Juny 2018 #53
Assessor

Quin tipus d’assegurança de la llar necessites?

pareja_segurosTant si ets propietari com si vius en règim de lloguer, la teva llar ha d’estar protegida de diversos riscos. Però abans de contractar una pòlissa, hauràs de saber quina fórmula és la més idònia per al teu habitatge.

Fuites d’aigua, trencaments de canonades, robatoris… Aquests són alguns dels desperfectes i incidents que poden succeir en els habitatges i pels que cal estar previngut. Les assegurances de la llar cobreixen aquestes contingències però abans de contractar-los cal saber quin és el més adequat. A continuació t’informem sobre les opcions disponibles i les que millor s’ajusten a cada situació.

Assegurances per a habitatges de propietat

Assegurança associada a una hipoteca. Quan s’adquireix un habitatge mitjançant finançament, s’ha de contractar una assegurança de la llar com a requisit per accedir al crèdit hipotecari. Es tracta d’una pòlissa obligatòria regulada per Llei (Reial Decret 716/2009) amb una cobertura bàsica per pal·liar possibles incendis, ensorraments o enfonsaments de terrenys. No obstant això, per a que el teu habitatge estigui totalment protegit es recomana disposar d’una assegurança amb unes cobertures més àmplies, el que es coneix com assegurança multirisc.

– Assegurança multirisc. A més dels riscos esmentats en el punt anterior, aquest tipus de pòlissa cobreix la responsabilitat civil, és a dir, tots aquells danys que podem ocasionar tant a immobles adjacents (inundar el pis del veí de sota) com a persones (un test del nostre balcó que fereixi a un vianant). Depenent de les cobertures que sol·licitem, aquest tipus d’assegurances acostuma a costejar també el forçat de la porta (encara que no s’hagi produït robatori), objectes sostrets, el trencament de vidres, les reparacions elèctriques o de fontaneria a casa teva i el cost de les reparacions que un sinistre hagi provocat als teus veïns.

La contractació d’una assegurança de la llar no és obligatòria quan s’adquireix un habitatge sense finançament. Tot i això, es recomana comptar amb una protecció ja que davant de qualsevol sinistre o incidència que es produeixi en l’habitatge, el propietari haurà de fer-se càrrec de les reparacions, indemnitzacions, despeses de judicis, etc.

Assegurances per a habitatges de lloguer

Abans de signar un contracte de lloguer, el llogater ha d’informar-se del tipus d’assegurança que té contractat el propietari. El més habitual és que aquest disposi d’una pòlissa que cobreixi la responsabilitat civil i el continent (el valor que costaria reconstruir l’immoble) tot i que si es lloga l’habitatge amb mobiliari o electrodomèstics pot tenir assegurat també el contingut (el valor de tot allò que hi ha dins). En qualsevol cas, es recomana que l’inquilí contracti una pòlissa de responsabilitat civil i contingut per protegir els seus objectes personals i cobrir els danys que pugui causar a tercers per distraccions o imprudències a la llar (oblidar-se una aixeta oberta i inundar el pis del veí).

Els inquilins amb gos o gat també poden contractar una pòlissa que proporcioni cobertura als possibles desperfectes que puguin ocasionar tant al pis que s’habita com a les zones comunes de l’edifici.

Segones residències

Si posseeixes un apartament o un xalet com a segona residència hauràs de tenir en compte totes les qüestions comentades anteriorment. Si es tracta d’una casa aïllada és possible que la companyia asseguradora t’ofereixi una bonificació en la pòlissa si instal·les sistemes de seguretat complementaris com reixes, alarmes o caixes fortes.

Assegurances per a comunitats de propietaris

Entre les despeses d’una finca hi ha una partida destinada a l’assegurança de l’immoble que cobreix els danys ocasionats en elements estructurals i constructius comuns de l’edifici (xarxa elèctrica, coberta, escala, equipaments, etc.). Encara que en ocasions costa identificar l’origen del sinistre, sempre cal esbrinar si la incidència s’ha produït en l’estructura comuna de la finca o si el desperfecte es troba a l’interior de casa nostra. Una humitat a la paret de la nostra habitació pot ser causada per la fuita del veí de dalt (paga la seva assegurança), per les canonades generals de la finca (paga l’assegurança de la comunitat) o per un incident en l’immoble del costat (paga l’assegurança de la comunitat de dit immoble).

Catàstrofes naturals i altres desastres

En casos d’excepció com vendavals, terratrèmols, allaus o inundacions, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) és l’entitat encarregada de fer front a aquests desastres. En la nostra pòlissa d’assegurances hi ha un apartat en què es reflecteix el gravamen que s’aporta a aquest organisme.

 

Notícies relacionades

Requisits per contractar una hipoteca

Què cal tenir en compte abans de signar un contracte de lloguer

 

 

<< tornar