Abril 2018 #51
Assessor

Quin perfil té l’assessor immobiliari actual?

cualidades_asesor 2La professió d’agent immobiliari ha evolucionat en paral·lel als canvis que ha sofert el sector. Actualment, l’assessor no només se centra a comercialitzar habitatges, també acompanya en tot el procés de compravenda amb l’objectiu d’aportar la major satisfacció a cada client. I per garantir aquesta experiència, el professional ha de tenir una sèrie de qualitats pel correcte desenvolupament de les seves funcions d’intermediació.

Un bon agent immobiliari ha de reunir una sèrie d’atributs que el defineixin i el posicionin com un professional expert en immobiliària. Aquesta figura precisa, a més, d’una autèntica vocació i ha de ser capaç de connectar propietaris que demanden serveis de venda o de lloguer amb persones que busquen una nova llar.

Però un bon agent immobiliari és molt més que un venedor: es tracta d’un professional qualificat amb unes habilitats i competències específiques que li permeten oferir un assessorament personalitzat i amb totes les garanties als seus clients.

La praxi de l’assessor immobiliari no està regulada i només en determinades regions d’Espanya, com per exemple Catalunya, es requereix estar inscrit en un col·legi oficial per poder exercir. Tot i això, existeixen una sèrie de qualitats que permeten definir el perfil que ha de tenir qualsevol persona que desitgi dedicar-se a la intermediació immobiliària:

  • Empatia: un assessor immobiliari ha d’identificar i saber interpretar les necessitats del client. Per això, és important l’empatia, és a dir, la capacitat de percebre les coses com les senten altres persones. Posar-se en el lloc del client és vital per entendre la seva situació personal i el seu punt de vista.
  • Observació i escolta activa: una vegada detectades aquestes dues variables (situació i punt de vista) cal detenir-se a analitzar-les juntament amb les expectatives i aspiracions del client. A més, un assessor ha de parar atenció a la informació que el client li facilita. En aquest sentit, saber escoltar i ser receptiu és un atribut imprescindible ja que denota interès real cap al teu interlocutor. El client ha de poder sentir-se comprès i segur en tot moment.
  • Aprenentatge continu: per poder aportar el millor assessorament, un agent immobiliari ha d’estar al dia de les novetats del sector (situació del mercat, legislació, dinàmiques de preus, avanços tecnològics, etc.) tenir un coneixement del mercat en general és un punt a favor, però també s’ha de conèixer en profunditat la zona en la qual s’opera.
  • Professionalitat: un assessor ha de ser una persona organitzada i resolutiva, capaç de gestionar i optimitzar els temps. Això li ajudarà a planificar bé la seva agenda, a controlar i supervisar correctament totes les fases del procés de compravenda. En definitiva, aportar un servei de qualitat als seus clients.
  • Dinamisme y flexibilitat: un agent ha de ser una persona flexible per poder adaptar-se a la casuística de cada client i oferir un assessorament personalitzat. El procés de compravenda comporta un gran volum de gestions i tràmits burocràtics i de vegades sorgeixen problemes. Una persona resolutiva és capaç d’anticipar-se a aquests inconvenients i solucionar-los d’una manera eficient.
  • Dots comunicatius: la facilitat de paraula i la persuasió són unes de les qualitats més comunes en l’àmbit comercial però un bon assessor ha d’anar un pas més enllà, sabent exposar els avantatges, beneficis o fins i tot inconvenients de cada immoble als seus clients amb total transparència.
  • Assertivitat: lligat al punt anterior, l’honradesa garanteix la confiança dels clients. Un assessor ha de proporcionar sempre informació veraç per construir una relació creïble i així transmetre seguretat als seus clients.
  • Atenció personalitzada: un bon agent immobiliari ha de superar les expectatives dels seus clients, anticipant-se a les seves demandes i aportant les oportunitats que millor s’ajusten a les seves necessitats. En els petits detalls resideix el servei diferencial i exclusiu, dos factors que ajudaran a construir un vincle emocional amb el client.

Notícies relacionades

Com ha evolucionat la figura de l’agent immobiliari

10 raons per les quals és important acudir a un assessor immobiliari

Quin és el paper de l’intermediari immobiliari?

 

<< tornar