Juny 2018 #53
Tendències

Qui està comprant terreny per desenvolupar habitatge

El preu dels terrenys comença a pujar. No obstant això, aquest increment és totalment diferent segons la zona geogràfica i tipologia. Solvia Research analitza les causes d’aquesta puja i destaca qui són els protagonistes que estan comprant sòl.

Segons les dades del Ministeri de Foment, el preu del sòl urbà el 2015 en localitats amb més de 50.000 habitants va créixer un 57% en taxa interanual, mentre que en regions amb una població d’entre 1.000 i 50.000 habitants es va produir una caiguda del 8% respecte a l’any anterior. Aquestes xifres deixen clar que la puja del preu dels terrenys s’està produint en casos molt específics: en els denominats terrenys finalistes, aquells que estan preparats per desenvolupar i que es troben en zones amb demanda i certa recuperació econòmica.

Què està elevant el valor de determinats terrenys?

Per al departament d’anàlisi de Solvia, la resposta és senzilla: l’augment de la competència per adquirir els millors sòls per a la promoció d’obra nova.

Qui estan impulsant l’adquisició d’aquests terrenys finalistes en zones amb demanda?

D’acord amb l’estudi de tendències immobiliàries SolviaMarketView.es publicat recentment, els nous protagonistes del mercat de sòl són les cooperatives d’habitatges, els fons d’inversió i també alguns promotors.

suelo_1D’aquests players, les cooperatives -gestores que agrupen socis compradors d’habitatges- estan disposades a pagar més que la resta dels actors que operen en aquest mercat gràcies a l’absència del marge promotor en els seus projectes.

En l’actualitat, aquest import oscil·la, per als terrenys finalistes amb demanda, entre els 900-1.000 euros/m2 o fins i tot pot aconseguir xifres superiors. D’altra banda, els promotors estan protagonitzant operacions els desemborsaments de les quals es mouen entre els 700-1.000 euros/m2, mentre que els fons arriben a invertir entre 700-800 euros/m2.

El departament d’anàlisi de Solvia assegura que l’augment del valor del sòl no està generant un increment en el preu dels nous desenvolupaments d’habitatges però sí que està reduint el marge de guany del promotor. Davant aquest escenari, alguns d’aquests actors – concretament, els fons d’inversió- ja es comencen a allunyar del focus de Madrid i Barcelona i busquen al mateix temps altres localitzacions amb més rendibilitat per a les seves inversions en determinades capitals de província com ara Sevilla, Alacant, Màlaga i les illes Balears.

Solvia, en el seu afany per fer un pas més enllà en l’assessorament i acompanyament dels seus clients, té un departament d’anàlisi denominat Solvia Research, dedicat a l’estudi del mercat immobiliari.

<< tornar