Maig 2018 #52
Assessor

Què has de saber si et planteges viure de lloguer?

FOTO POST 2

El lloguer és una de les opcions més consolidades actualment, ja que no precisa d’una gran inversió inicial, com en el cas de la compra d’un habitatge. Malgrat aixó, convé tenir present una sèrie de factors per a assegurar-nos que llogar és l’alternativa que millor s’adapta a les nostres necessitats.

En primer lloc, hem de comptar amb uns estalvis que necessitarem per a afrontar les primeres despeses. La fiança, els honoraris d’agència o la primera mensualitat són alguns dels desemborsaments que haurem de realitzar quan lloguem un habitatge. Respecte a les despeses tributàries, haurem de pagar l’impost de transmissions patrimonials (ITP), un impost poc conegut gestionat per les comunitats autònomes. Es paga solament una vegada per la durada total del contracte segons una escala de preus fixada per llei.

D’altra banda, també s’ha de tenir present els costos per donar d’alta els subministraments de l’aigua, el gas o l’electricitat, quan es tracta d’un habitatge nou o quan l’anterior inquilí els ha donat de baixa en marxar-se.

Apostar pel lloguer és una opció molt adequada per a joves parelles, treballadors de professions liberals i aquelles persones que no prevegen quedar-se per molt temps en una mateixa ciutat. Es tracta, doncs, d’una alternativa que ens brinda cert nivell de flexibilitat, sobretot si el que desitgem és un habitatge a curt o mig termini. També, és una opció que s’adapta a les necessitats canviants de les famílies, ja que permet canviar de llar d’una manera molt més fàcil i còmoda.

També, existeixen fórmules intermèdies entre lloguer i compra, com el lloguer amb dret a compra. Es tracta d’una opció composta per dos contractes, un de lloguer i un de compravenda, i permet arrendar l’habitatge durant un temps determinat. Després d’aquest període, es podrà adquirir l’habitatge per un preu acordat al que se li descomptaran, total o parcialment, les rendes del lloguer pagades fins al moment.

Antany la societat es decantava per la compra de l’habitatge, ja que era una opció que aportava estabilitat i seguretat. En l’actualitat, aquesta tendència està canviant, portant a un increment del sector de lloguer i delegant la garantia de l’habitatge en propietat a aquelles persones o famílies, per exemple, que vulguen establir-se de manera permanent en algun lloc.

D’altra banda, els costos que assumeix l’inquilí són inferiors que els de l’arrendador, ja que serà aquest últim qui haurà de fer-se càrrec del pagament de les despeses de la comunitat, de l’IBI i dels costos derivats de les reformes estructurals de l’edifici, com per exemple, les vesses.

L’inquilí pot proposar millores en l’habitatge, però aquestes hauran de consensuar-se sempre amb la propietat i reflectir-se en el contracte de lloguer. Si l’arrendatari corre amb les despeses, pot pactar amb el propietari i sol·licitar períodes de carència o rebaixes mensuals a l’arrendador com a retribució. Finalment i com a manera d’estalvi, el lloguer d’habitatges moblats, ens evitarà els costos de la mudança i en molts casos d’electrodomèstics.

 

Notícies relacionades

Com s’està portant el mercat d’habitatge de lloguer

<< tornar