Juny 2018 #53
Assessor

Què has de saber si et planteges comprar un habitatge?

casa_1

La compra d’un habitatge genera dubtes importants, ja que el fet d’adquirir-lo implicarà un gran desemborsament econòmic durant un llarg període de temps. Per aquest motiu, s’han de tenir en compte diversos aspectes abans de prendre aquesta decisió.

En primer lloc, cal valorar l’impacte econòmic que comporta adquirir un habitatge, ja que aquesta decisió afectarà l’economia familiar durant molts anys. Per això, s’ha de considerar la situació laboral i econòmica tant del present com del futur. Tradicionalment, per comprar un habitatge, s’acostuma a demanar la contractació d’una hipoteca. En aquest sentit, el Col·legi de Registradors recomana que l’import mensual de la hipoteca no superi el 30% dels ingressos familiars.

També és necessari disposar d’uns estalvis de manera immediata, cosa que permetrà afrontar les despeses implícites que comporta. Es tracta de l’entrada inicial i altres desemborsaments com ara la taxació, els impostos, la notaria, el registre, etc.

En la situació actual del mercat, la caiguda de preus dels immobles ha permès la recuperació de la demanda, en un entorn de millora general de l’economia, amb baixos tipus d’interès que han animat el mercat immobiliari del nostre país.

El factor temps és molt important tenir-lo en compte per comprar una casa. Cal pensar: quant de temps gaudirà de l’habitatge?, quines necessitats tindrà el client a curt/mitjà i llarg termini? És possible que els compradors tinguin previst augmentar la família, per la qual cosa es podrien plantejar adquirir un immoble més gros a mitjà termini i, durant el període intermedi, viure de lloguer.

A més a més, cal valorar l’ús que tindrà, ja que no és el mateix l’habitatge habitual que una segona residència o que adquirir-lo com a inversió de futur per destinar-la a un lloguer.

Finalment, un altre avantatge és que el propietari el pot decorar i reformar en funció dels seus gustos personals. En un habitatge de lloguer, qualsevol reforma addicional que faci l’inquilí necessita el vistiplau del propietari.

 

<< tornar