Maig 2018 #52
Tendències

Què és un habitatge sa i què has de fer per aconseguir-lo

habitacion_blancaCada vegada ens preocupem més per l’aire que respirem, els aliments que ingerim i la qualitat de l’aigua que bevem. La salut és la base del benestar, per això és important considerar aquests i altres factors com les condicions del nostre habitatge ja que viure en una casa saludable també incideix en l’estat físic de tota la nostra família.

Des de fa dècades el sector de la construcció regula els materials que utilitza per erigir edificis perquè alguns dels elements que s’utilitzaven en el passat, incloïen substàncies que afectaven a la salut de les persones. És el cas de l’amiant -utilitzat per construir sostres i jardineres- que des de 2001 està absolutament prohibit a Espanya pels efectes nocius que produeix en l’aparell respiratori.

Aquesta nova consciència constructiva ha promogut l’aparició de tota una nova generació d’arquitectes que basen els seus projectes en la qualitat ambiental, la sostenibilitat i, sobretot, en la salubritat dels seus edificis.

Una casa sana des dels fonaments

La nova arquitectura es regeix per principis de biohabitabilidad. Utilitza materials orgànics (fusta, pedra, maó, morters amb calç, etc.) i evita el ciment, el ferro i els materials sintètics. Aquests arquitectes estudien el terreny de la construcció amb criteris geobiològics (fluxos d’aigua subterranis, radiacions, camps electromagnètics) i dissenyen l’edifici prestant especial atenció als sistemes de ventilació i als aïllaments naturals (llana, suro, fusta) contra la humitat de l’aire.

aruitectura_bioclimatica

Què podem fer nosaltres per tenir una casa sana?

A més de comptar amb llum natural i una temperatura agradable, perquè la nostra casa sigui més saludable haurem de seguir unes senzilles pautes:

– Ventilació. Renovar l’aire del nostre habitatge cada dia, descontaminar l’atmosfera i anivellar la humitat per mitjà de plantes és la mesura més senzilla i efectiva per gaudir d’un ambient sa. Algunes plantes, com la sansevièria, realitzen el procés de fotosíntesi a la nit (converteixen el monòxid de carboni en oxigen) pel que són ideals per als dormitoris. Unes altres, com les populars cintes o les azalees filtren una gran quantitat de monòxid de carboni pel que el seu enclavament idoni és la cuina.

macetas

– Humitat. Una casa amb humitats és un focus de fongs i àcars però un habitatge excessivament sec pot produir molèsties oculars, maldecaps i sequedat de les mucoses. El nivell d’humitat que es recomana dins d’una casa ha d’oscil·lar entre el 30% i el 50%, amb més humitat com més calor fa i menys com més fred fa a l’exterior. Si percebem humitats en algun racó hem d’esbrinar la raó (fuita, desguàs, aigües subterrànies) i esmenar el problema. Si l’atmosfera és molt seca, no hi ha res més senzill que recórrer als pràctics humidificadores.

– Ones electromagnètiques. La nostra casa està plena d’electricitat (mòbils, televisions, electrodomèstics, etc.) per això, hem de tenir cura a la seguretat de la presa elèctrica del terra del nostre habitatge. Es recomana evitar la instal·lació de cables, endolls o regletes sota els llits, taules, cadires o sofàs i escollir mobles sense parts metàl·liques.

– Substàncies nocives. Tria sempre pintures i vernissos amb l’etiqueta ecològica europea o amb l’etiqueta NF que certifica que la pintura és respectuosa amb el medi ambient. Assegura’t que els productes de neteja tinguin un nivell zero o baix de compostos orgànics volàtils (COV).

salon_verde

 

Notícies relacionades

Vius en una casa sana?

Com ha de ser un dormitori per descansar de veritat

Feng shui: consells per decorar la nostra casa en harmonia

 

<< tornar