Juny 2018 #53
Assessor

Què és la cèdula d’habitabilitat?

cedula_portadaSi estàs a punt de comprar, vendre o llogar un immoble de segona mà, comprova que disposa de la cèdula d’habitabilitat. Aquest document certifica que l’habitatge compleix amb les condicions de salubritat que preveu la normativa urbanística i que per tant és apte per ser habitat. La cèdula serà necessària, entre altres coses, per signar el contracte d’arres o de lloguer, i per poder contractar i/o donar d’alta els subministraments.

La cèdula d’habitabilitat verifica la superfície mínima dels espais d’un habitatge i les dependències i/o equipaments necessaris per poder habitar en ell com per exemple la cuina o el bany. Si l’immoble que vas a comprar o llogar no disposa d’aquest document, hauràs de demanar-lo al venedor o arrendador. En el cas que siguis tu qui vengui una casa amb una cèdula caducada (aquest document només és vàlid durant un temps limitat), hauràs de contractar els serveis d’un arquitecte tècnic perquè la inspeccioni i comprovi que compleix amb la regulació vigent. Si aquesta inspecció resulta satisfactòria, l’arquitecte emetrà un certificat que s’ha de lliurar a l’ajuntament -de manera presencial o telemàtica- per formalitzar la cèdula d’habitabilitat. Tot i que que aquest tràmit pot allargar-se fins a un mes, l’administració local pot emetre un justificant provisional que permeti, per exemple, contractar els subministraments de llum, aigua i gas de l’habitatge.

La cèdula d’habitabilitat està regulada segons les lleis autonòmiques de cada comunitat i la seva data de caducitat o les taxes que impliquen la seva tramitació poden variar depenent de la regió d’Espanya on es trobi l’habitatge.

En algunes comunitats autonòmiques la cèdula d’habitabilitat també es coneix com la ‘Llicència de segona ocupació’. Aquest document no ha de confondre’s amb la ‘Llicència de primera ocupació’, corresponent als habitatges de nova construcció o en els quals s’ha realitzat una rehabilitació integral. A més de per poder comprar, vendre o llogar una casa, aquest document també serà necessari per poder sol·licitar una hipoteca en el cas que es requereixi finançament per realitzar l’adquisició.

Notícies relacionades

Què és la Llicència de Primera Ocupació

Tot el que has de saber per donar d’alta els subministraments d’un habitatge

Què cal tenir en compte abans de signar un contracte de lloguer

Quina documentació es necessita abans de signar el contracte de lloguer?

 

 

<< tornar