Maig 2018 #52
Tendències

Per què és important agilitar els tràmits que afecten la promoció d’habitatges?

imagen_post

Posar en marxa una promoció immobiliària comporta tot un seguit de gestions administratives complexes que acostumen a demorar més del compte la consecució dels projectes. Moltes d’aquestes gestions estan subjectes no només a la legislació de l’Estat, sinó també a les normatives de les comunitats autònomes que tenen competències en qüestions d’urbanisme i habitatge, i, de vegades, a les ordenances pròpies dels municipis.

Determinats processos burocràtics, com per exemple la concessió de llicències d’obra o de primera ocupació, no sempre s’ajusten als terminis previstos i la conseqüència més directa d’aquests retards és l’encariment dels costos. Segons estimacions de mercat, el cost financer d’aquest tipus de demores pot arribar a ser l’1,5% dels costos totals de la promoció. Solvia constata aquest tipus de situacions a través de la seva experiència amb el desenvolupament de més de 3.600 habitatges per tot el territori nacional.

Per donar resposta a aquesta problemàtica, alguns operadors del mercat immobiliari es decanten per exigir a les administracions públiques més coherència i celeritat. D’altres opten per desenvolupar processos que permetin industrialitzar el sector i millorar els tràmits administratius gràcies a una informació urbanística transparent i de qualitat. Aquesta última opció també és factible amb el treball conjunt de l’administració i dels promotors dels projectes.

Tanmateix, en el sector hi ha empreses multidisciplinàries que, amb la seva trajectòria i coneixement del mercat, permeten agilitar els processos mitjançant un desenvolupament eficient de les carteres de sòl o prioritzant les inversions segons la viabilitat comercial dels actius.

Notícies relacionades

Qui està comprant terreny per desenvolupar habitatge

<< tornar