Juny 2018 #53
Assessor

On podem trobar l’habitatge ideal?

asesor buscar viviendaAquests últims anys, els mètodes per buscar habitatge han evolucionat cap a models molt més enfocats a optimitzar el procés de compra. Les noves tecnologies de la informació, la irrupció dels telèfons intel·ligents o la proliferació dels cercadors en línia són alguns dels avenços que han permès simplificar el procés de cerca de la majoria dels immobles. No obstant això, els sistemes més tradicionals encara continuen presents i se solen usar per complementar i/o ampliar les cerques. A continuació analitzarem els suports disponibles al mercat que permeten als clients que volen comprar o llogar trobar l’habitatge desitjat.

Actualment, els compradors i arrendataris d’habitatge tenen un ampli ventall de possibilitats a l’hora d’accedir a l’oferta immobiliària, ja sigui per trobar residències habituals en venda o lloguer o bé immobles destinats a la inversió. Els principals sistemes de cerca als quals els clients poden accedir són:

 • Els portals immobiliaris
 • Els cercadors d’Internet
 • Els promotors immobiliaris
 • Les agències immobiliàries
 • Els venedors/arrendadors particulars

Altres opcions menys habituals són consultar els mitjans de comunicació impresos (diaris, suplements immobiliaris, publicacions especialitzades…) o fer una passejada per la zona en què hi ha l’oferta immobiliària desitjada per detectar possibles anuncis i cartells immobiliaris. També podem visitar fires o salons immobiliaris i fins i tot recórrer al nostre cercle d’amistats per donar a conèixer la nostra necessitat immobiliària. Sigui quin sigui el mètode utilitzat, el procés de la cerca implica tenir en consideració aspectes tals com la ubicació, l’orientació, les característiques de l’habitatge, els preus de mercat, l’oferta i demanda, etc. Totes aquestes dades són rellevants a l’hora de buscar un habitatge que compleixi amb els nostres interessos i objectius.

Portals immobiliaris

Solvia Immobiliària

Solvia té un portal immobiliari (www.solvia.es/cat/) en cinc idiomes diferents (castellà, català, anglès, francès i rus) on concentra tota la seva extensa oferta d’immobles disponibles per a la venda o el lloguer a pràcticament tot el territori espanyol. El cercador permet filtrar l’habitatge per zona geogràfica, preu, obra nova o segona mà o tipus d’immoble (habitatges, locals i oficines, edificis, garatges, etc.). Si l’usuari es registra al portal, té la possibilitat activar avisos seguint uns paràmetres de cerca que l’avisaran mitjançant correu electrònic de totes les novetats afins als seus criteris. De la mateixa manera, també pot activar la funció de favorits, un sistema que li permetrà guardar les cerques per valorar-les posteriorment. Un altre dels avantatges que té el web de Solvia és la possibilitat de rebre una atenció personalitzada en qualsevol instant per part dels nostres assessors personals. D’aquesta manera, qualsevol dubte o petició d’informació s’atén al moment, mitjançant un formulari o contactant a través del telèfon d’atenció al client 902333131.

El portal també disposa d’un simulador financer que t’ajuda a calcular els descomptes significatius que es poden obtenir si aquesta inversió es duu a terme mitjançant un préstec hipotecari tramitat a través de Solvia.

Resta de portals

Els clients també tenen al seu abast un gran nombre de portals immobiliaris que funcionen pràcticament de la mateixa manera que el que s’ha dit abans. Alguns estan especialitzats en habitatges en lloguer, altres en productes locals i provincials, alguns en apartaments o habitatges de segona residència, etc.

Cercadors d’Internet

Els motors de cerca són un bon sistema per començar a limitar el nostre sondeig d’habitatges. Podem consultar per zona o tipologia i el sistema ens oferirà els resultats més rellevants segons criteris d’actualitat, zona geogràfica, tipus d’habitatge, etc., però incloent ofertes d’agències immobiliàries, particulars i agents immobiliaris, a més de continguts patrocinats (publicitat) de tot tipus d’empreses i portals dedicats a la compravenda d’immobles.

Agències immobiliàries

Aquest ha estat tradicionalment un dels mètodes més utilitzats pels usuaris per trobar habitatge. Si busquem un pis per comprar o llogar, les agències ens poden oferir un servei integral en totes les gestions, des de la cerca de l’immoble fins a la gestió de tots els tràmits legals per adquirir un habitatge en propietat o viure de lloguer. Les agències estan altament especialitzades per zones geogràfiques, coneixen bé el mercat immobiliari de la seva àrea d’influència, disposen de capacitat de negociació amb els venedors o arrendadors i permeten estalviar temps en tots els tràmits administratius que acompanyen les gestions per comprar o llogar. En el cas de la compra, poden també assessorar els seus clients per aconseguir el finançament necessari. Amb la recuperació econòmica, aquest tipus d’empreses d’intermediació ha tornat a tenir presència significativa al mercat immobiliari, adaptant-se a les condicions actuals del sector. El coneixement de l’àrea en el qual exerceixen la seva labor, els preus, així com el seu paper a l’hora de portar a terme tots els tràmits de la compravenda –des de la visita a l’immoble a la signatura del contracte davant de notari— són el seu principal valor en vista a la clientela.

Promotors immobiliaris

Les promotores són una altra de les opcions més utilitzades pels clients, després de portals, agències i cercadors, per accedir a un habitatge en propietat. Si decidim acudir a una promotora d’habitatges per comprar un immoble, aquesta ens mostrarà la seva oferta, i si ens decidim per alguna, podrem negociar un preu tancat per l’immoble triat. Es tracta d’empreses amb àmplia experiència en el sector, dedicades sobretot a la compra de terreny per edificar obra nova. Un dels avantatges d’aquest model és, si realitzem una compra sobre plànol, la possibilitat de personalitzar la distribució dels espais del nostre habitatge o la qualitat dels acabats. Algunes d’aquestes promocions es troben lligades a les entitats financeres de tal manera que aquestes, a través dels seus serveis immobiliaris, també poden actuar com a agents d’intermediació davant els clients.

Tracte directe amb venedors i/o arrendadors

Una altra opció és acudir directament al venedor o arrendador de l’habitatge i fer tota la negociació entre les dues parts. Si optem per aquesta última via, ens estalviarem els costos dels intermediaris encara que haurem assumir algunes de les tasques que aquests supleixen i informar-nos degudament per evitar errors, especialment durant el procés de negociació i tancament de les operacions. En aquest sentit, davant qualsevol transacció que impliqui l’adquisició d’un immoble, és necessari comptar amb les dades següents:

 • Obtenir tota la informació sobre l’habitatge que ens interessa. El més idoni és sol·licitar una nota simple al Registre de la Propietat.
 • Si l’habitatge està subjecte a una hipoteca, sol·licitar al venedor un certificat emès per l’entitat financera, així com totes les condicions del préstec hipotecari.
 • Si és un habitatge nou, sol·licitar al promotor la llicència d’obres i la llicència de primera ocupació.
 • Si és de segona mà, el venedor ens haurà de facilitar el justificant dels últims pagaments de l’impost de béns immobles (IBI) i un certificat d’estar al corrent del pagament de les despeses de comunitat.
 • La informació sobre el venedor és molt important. Les persones físiques s’identificaran per mitjà del DNI. Si és una societat, necessitem l’escriptura de constitució d’aquesta societat i també l’escriptura de nomenament de poder de la persona representant d’aquesta.

Amb tota aquesta informació, donat cas que sigui correcta i legal, podrem fer els passos per a la compra (contracte d’arres, escriptura pública de compravenda, pagament d’impostos, etc.).

Si hi ha tracte directe amb l’arrendador, per accedir a un habitatge de lloguer serà necessari tenir en compte:

 • La regulació pertinent regida pels pactes i les clàusules a voluntat de les parts en el marc establert per la llei, i de manera complementària pel Codi Civil.
 • Establiment de la durada del contracte de permanència i desistiment, decidida per acord entre les parts, igual que les pròrrogues anuals obligatòries, que legalment poden ser de fins a tres anys.
 • Fixació de la renda i revisions, lliurement pactades entre les parts.
 • Establiment de les obligacions de l’inquilí i l’arrendador, que bàsicament són dues: el pagament de la renda estipulada i el manteniment de l’habitatge en condicions d’habitabilitat.
 • Fiança, també determinada per les parts. La més habitual és d’un mes de renda per endavant.
 • Cessió i subarrendament, amb el consentiment exprés de l’arrendador en el cas de la cessió del lloguer de l’habitatge a un altre inquilí, i pactada si es pretén subarrendar part de l’habitatge.

Notícies relacionades

Com serà el futur de la intermediació immobiliària?

El mercat de l’habitatge creix per sobre de les previsions

Com es valora el preu d’un habitatge?

Les característiques de l’habitatge: aspectes que cal tenir en compte a l’hora de comprar o llogar

Comprar una casa: com triar la millor orientació?

Aspectes que cal considerar en comprar un habitatge: inversió o residència habitual?

 

<< tornar