Maig 2018 #52
Tendències

Objectiu: edificis amb consum energètic gairebé nul

Alta eficiència energètica i ús d’energies renovables. Aquestes dues característiques seran imprescindibles en qualsevol edifici de nova construcció en la Unió Europea a partir de 2021.

Des de fa anys, la Unió Europea treballa de valent en la lluita contra el canvi climàtic. Per això ha adoptat una sèrie de mesures destinades a fomentar l’estalvi energètic, reduir les emissions de CO2 i augmentar l’ús d’energies renovables. Aquestes mesures afecten, entre altres àmbits, l’edificació.

Els edificis, especialment a les grans ciutats, tenen gran part de responsabilitat en l’excessiu consum d’energia de la societat actual. Segons dades de WWF, els correspon un 40% del consum energètic mundial i una tercera part de les emissions de CO2. Si ens centrem a Espanya, els edificis consumeixen el 26% de l’energia total al nostre territori i produeixen l’11% de les emissions de CO2.

Amb l’objectiu de corregir aquesta tendència i de promoure unes ciutats més sostenibles, la Unió Europea va elaborar el 2010 la Directiva d’Eficiència Energètica als Edificis. S’hi inclou l’avanç de la construcció al que s’anomena “edificis amb consum energètic gairebé nul”. Aquesta nova definició es refereix a edificis amb un altíssim nivell d’eficiència energètica que recorren a fonts renovables pròpies o del seu entorn per proveir la poca energia que demanen.

L’objectiu dels edificis amb consum energètic gairebé nul és, d’una banda, reduir el volum d’energia necessari per il·luminar-los, condicionar-los tèrmicament o fer-los funcionar normalment. Si fins ara s’intentava optimitzar el consum energètic en l’àmbit particular (per exemple, usant bombetes LED o fent atenció a l’etiqueta d’eficiència energètica dels electrodomèstics) o des de la comunitat de veïns (aïllant correctament la façana, instal·lant finestres amb doble vidre, utilitzant detectors de presència en la il·luminació de zones comunitàries, etc.), ara serà el mateix disseny arquitectònic el que afavorirà l’estalvi. D’altra banda, els edificis amb consum energètic gairebé nul hauran d’integrar sistemes que aprofitin les fonts d’energia renovables, com ara panells solars fotovoltaics o molins eòlics.

Buscant una definició

La Unió Europea ha marcat un calendari per implantar els edificis amb consum energètic gairebé nul a tots els països membres. D’acord amb la directiva, tots els edificis de nova construcció hauran de respondre a aquesta definició des del 31 de desembre de 2020; en el cas dels edificis públics nous, la data s’avança al 31 de desembre de 2018.

Una vegada establerta la data, la Unió Europea ha deixat llibertat a cada país per elaborar la seva pròpia definició d’edifici amb consum energètic gairebé nul i adaptar-se als requisits que estableixi dins dels terminis assenyalats. Fins ara, aquest procés ha estat desigual als diferents estats membres: segons un informe de l’Institut Europeu del Rendiment dels Edificis, alguns països, com són la República Eslovaca o Dinamarca, ja han publicat la seva definició i fins i tot estan endurint progressivament els requisits per millorar l’eficiència energètica dels edificis abans del termini previst. N’hi ha que han inclòs en la seva definició més requisits dels quals demanava la directiva, com ara els Països Baixos, França, Alemanya, el Regne Unit i, de nou, Dinamarca. En canvi, uns altres encara estan en procés de preparar la seva definició. Entre ells, Espanya.

Les cases passives com a model

Hi ha ja un concepte d’arquitectura sostenible que podria encaixar en les línies proposades per la Unió Europea per definir els edificis amb consum energètic gairebé nul: les cases passives. Aquest tipus d’edifici aprofita tots els factors al seu abast per aconseguir la màxima eficiència energètica, des de la seva situació fins a les tècniques o els materials utilitzats per construir-lo. A més a més, les cases passives saben jugar amb els elements climatològics a favor seu i els converteixen en fonts d’energia naturals.

Encara que pugui semblar una iniciativa encara llunyana, no falta gaire temps perquè els edificis amb consum energètic gairebé nul es converteixin en el present de l’arquitectura europea. És el pas necessari per construir ciutats més responsables, respectuoses amb el medi ambient i energèticament independents.

<< tornar