Juny 2018 #53
Solvia Press

Les despeses de compra d’un habitatge

A l’hora de comprar un habitatge, amb hipoteca o sense, sempre hi ha costos addicionals. Per això, s’aconsella tenir uns estalvis d’aproximadament un 10% del valor de l’habitatge per afrontar aquestes despeses extraordinàries.

Taxació de l’habitatge: en cas de sol·licitar una hipoteca per comprar la casa, cal pagar una taxació de la propietat. Així, el banc sabrà el percentatge de finançament que concedirà segons el valor. El cost de la taxació depèn del tipus d’immoble i oscil·la entre 250 i 350 euros.

Despeses de notaria: els honoraris del notari, regulats per l’Administració, depenen del preu de l’immoble. S’ha de pagar per dues escriptures, la de compravenda i la de la hipoteca. En un habitatge de 250.000 euros, les despeses d’escriptura de compravenda ascendirien a 400 euros.

Registre de la Propietat: inscriure les dues escriptures relacionades amb la compravenda de l’habitatge en el Registre de la Propietat podria suposar uns 350 euros per a un habitatge comprat per 250.000 euros.

Impostos: hi ha dos impostos diferents depenent de si l’habitatge és nou o de segona mà. En l’habitatge nou, l’impost que grava aquest immoble és l’IVA del 10%. Per tant, en un habitatge de 250.000 euros, l’impost seria de 25.000 euros. En un habitatge de segona mà, el tribut és l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) i varia depenent de la comunitat autònoma, però oscil·la entre el 5% i el 10% del preu escripturat (entre 12.500 i 25.000 euros per a l’exemple anterior).

Tant l’habitatge nou com el de segona mà estan subjectes al pagament d’un altre impost: el d’actes jurídics documentats (AJD), que suposa l’1% del preu escripturat de la compravenda i un altre 1% de la quantia escripturada de la hipoteca.

Gestoria: La gestoria de l’entitat financera és l’encarregada de tramitar la liquidació dels impostos i de fer altres gestions. Les seves despeses se situen al voltant dels 250 euros.

Font: Idealista

<< tornar