Juny 2018 #53
Tendències

La transformació del sector immobiliari: nous models de negoci i eines tecnològiques

transformacion del sector inmobiliario

Les noves tecnologies estan contribuint a millorar i transformar el sector immobiliari. Segons dades del quart informe Solvia Market View, el procés de transformació dels servicers tindrà un impacte important en el sector immobiliari.

Tradicionalment el sector immobiliari s’ha caracteritzat per un baix nivell d’innovació. Tot i així, la incursió de les noves tecnologies està afavorint la millora i transformació del sector. Un exemple d’això són les plataformes de crowdfunding, però també es preveu que els servicers, en la seva evolució, puguin desenvolupar nous models de negoci.

La transformació dels servicers
Segons les previsions de Solvia, els servicers evolucionaran cap a models de negoci més perdurables en el temps. Aquesta transformació es plasma en oferir a clients, serveis d’intermediació immobiliària, promoció i desenvolupament d’habitatges, gestió patrimonial, serveis de consultoria, etc. D’aquesta manera, les previsions indiquen que els servicers acabaran convertint-se en grans immobiliàries.

Crowdfunding immobiliari
Tal i com reflecteixen les dades de l’informe, l’aparició de les noves tecnologies ha impulsat el desenvolupament d’altres models de negoci com poden ser les plataformes de crowdfunding que canalitzen inversions de particulars en operacions immobiliàries.

Noves eines tecnològiques
D’altra banda, Solvia també destaca que la tecnologia tindrà un pes important en l’evolució del sector a través, per exemple, de les anomenades proptech, empreses que apliquen la tecnologia en el mercat immobiliari. També mitjançant el big data immobiliari que aglutina sobre mapes cartogràfics informació de bases de dades de preus, demografia, renda per càpita, tipologia d’habitatges i altres serveis com escoles i/o hospitals. Totes aquestes dades són molt útils a l’hora de prendre decisions immobiliàries en funció de preus de la zona, serveis, tipus d’habitatges, etc. També per alimentar softwares en línia de valoració d’habitatges que estimen el preu del mercat basant-se en transaccions reals de venda i que són capaces d’aprendre de les vendes de cada habitatge gràcies a la intel·ligència artificial. D’altra banda, eines com la realitat augmentada poden ser molt útils per la comercialització d’habitatges a clients estrangers, ja que permeten minimitzar el número de visites i maximitzar l’esforç comercial. Per últim, Solvia assenyala la importància de les eines de gestió immobiliària a la xarxa, com per exemple softwares per gestionar les relacions entre els propietaris i inquilins a l’hora de realitzar reparacions i resoldre incidències en els habitatges llogats. També els softwares en línia per consolidar pagaments a pisos de lloguer compartits que aporten facilitats al propietari per gestionar el cobrament de lloguer del seu habitatge.

Notícies relacionades

Sis tecnologies que canviaran el sector immobiliari

Solvia analitza el mercat de la intermediació immobiliària per empreses i inversors en el seu últim informe de tendències

Com es comportarà la compravenda d’habitatges en els pròxims anys

6 tendències en arquitectura i habitatge

<< tornar