Juny 2018 #53
Tendències

La innovació tecnològica canvia el sector immobiliari

Tribuna oberturaLa inclusió de les noves tecnologies juntament amb l’aparició de nous models de negoci han motivat un nou escenari en el sector immobiliari. Les denominades proptech –empreses que incorporen components tecnològics al sector– han propiciat el canvi dels canals de distribució i la professionalització de la presa de decisions. 

Les proptech ja estan presents en molts dels àmbits del cicle immobiliari com la valoració dels immobles, la intermediació o la inversió minorista. En aquest sentit, el seu impacte al mercat de l’habitatge està impulsant noves oportunitats de negoci. Vegem alguns exemples:

Big Data

L’ús del Big Data o l’anàlisi de dades massives ja s’incorpora en alguns softwares de valoració d’immobles com per exemple Solvia Price Index, una eina desenvolupada per Solvia i orientada a oferir la valoració més exhaustiva i real d’un habitatge. Aquest avanç és un exemple de com les noves tecnologies estan facilitant la presa de decisió en determinades fases del procés de comercialització dels immobles.

Crowdfunding
Les empreses proptech també han arribat a l’àmbit de la inversió minorista a través del crowdfunding. Aquesta eina hauria de permetre canalitzar la inversió immobiliària de particulars, sense necessitat de tenir grans volums de capital. Així, els clients es beneficien d’una gestió més professional que la realitzada per un particular, tot i que això depèn del gestor de cada plataforma.

Models de comercialització low cost

Finalment, les noves tecnologies aplicades al sector immobiliari també han fomentat el sorgiment de nous models low cost que es tradueixen en eines i serveis online per ajudar a particulars a gestionar la comercialització dels seus habitatges.

Notícies relacionades

Sis tecnologies que canviaran el sector immobiliari

Com les noves tecnologies estan canviant el sector immobiliari

 

<< tornar