Maig 2018 #52
Tendències

El sector immobiliari atrau un nou perfil d’inversor

FOTO 1El canvi de percepció del sector immobiliari espanyol es va començar a constatar el segon semestre de 2013, amb l’evolució en positiu dels índexs macroeconòmics i amb un important ajust econòmic. El 2014, aquest procés es va anar refermant i, en arribar a l’any 2015, es van batre xifres rècord en nombre d’inversions. En l’estudi d’aquestes variables, s’ha constatat que la tipologia dels inversors ha evolucionat des de 2013, juntament amb el tipus de producte demanat.

En una primera etapa, els fons inversors interessats en el mercat immobiliari focalitzaven la seva atenció en actius a curt termini amb uns rendiments que havien de superar el 10% en les seves transaccions.

Amb la consolidació i recuperació progressiva de l’economia, el tipus d’inversor ha variat: els que preferien el rendiment a curt termini busquen ara actius més consolidats i estables a llarg termini. Aquest fet ha generat una competència més gran entre aquests nous inversors que podem identificar com a fons sobirans (destinats a gestionar les inversions dels governs a l’estranger), fons de pensions, SOCIMI (societats anònimes cotitzades) i family offices (dedicades a gestionar fons de grans patrimonis, majoritàriament familiars).

Per tant, l’embranzida de les compres ha provocat una reducció de l’oferta d’immobles i una disminució de la rendibilitat. La tipologia dels actius ha passat d’ofertes molt atractives, que han anat desapareixent, a un augment d’existències d’un altre tipus d’actius i, per tant, d’adquisicions, com són els terciaris (locals comercials i industrials, o destinat a serveis públics) i residencials.

Tanmateix, la inversió en el sector continua en augment malgrat el descens de la rendibilitat ja que el mercat es percep com un valor més atractiu que, per exemple, els valors de renda variable, el deute públic o els dipòsits.

Aquesta percepció del sector immobiliari també la comparteixen empreses i empresaris, la solvència dels quals s’ha reorientat cap a aquest segment, sobretot tenint en compte les previsions optimistes entorn de l’evolució de la macroeconomia en determinades zones, que continuaran potenciant l’activitat del sector.

Com indica l’últim Solvia Market View, aquesta capacitat inversora ha centrat el seu interès en els terrenys d’ús industrial o terciari, a més del terreny urbà a promotors; en naus industrials (amb una rendibilitat mitjana del 6,75%); en centres comercials (amb una rendibilitat mitjana entre el 5-6%), i en oficines (amb una rendibilitat mitjana entre el 4,25% i el 4,75%).

Solvia, en el seu afany per fer un pas més enllà en l’assessorament i acompanyament dels seus clients, compta amb un departament d’anàlisi denominat Solvia Research, dedicat a l’estudi del mercat immobiliari.

<< tornar