Juny 2018 #53
Solvia Press

El permís de residència i la compra d’habitatge

La Llei d’emprenedors, que inclou la concessió del permís de residència per a estrangers que inverteixin a Espanya, ha entrat en vigor. Entre altres coses, la normativa estableix que els estrangers no residents podran obtenir el permís de residència quan comprin un habitatge a partir de 500.000 euros.

Per aconseguir la residència, el sol·licitant ha d’acreditar que disposa d’una inversió en béns immobles de 500.000 euros lliures de tota càrrega o gravamen. La part de la inversió que excedeixi l’import exigit podrà estar sotmesa a càrrega o gravamen.

Font: Idealista

<< tornar