Juny 2018 #53
Tendències

El mercat de l’habitatge creix per sobre de les previsions

casas_espiral_1Segons les estadístiques publicades recentment, durant els primers mesos d’aquest any el mercat residencial ha crescut de manera molt notable i ha superat, fins i tot, totes les expectatives. Aquesta evolució en positiu del sector es justifica per l’augment de les transaccions i del nombre de sol·licituds de visats d’obra nova.

Les últimes dades del Ministeri de Foment assenyalen que entre gener i març de 2016 les operacions de compravenda d’habitatges van superar les 103.000 unitats, és a dir, un 20,7% més respecte a l’any anterior. El bon comportament del sector aquest primer trimestre també es deu al fet que, l’últim trimestre de 2015 –coincidint amb període de l’any en què es produeixen més tancaments d’operacions–, la tendència del mercat ha seguit el mateix patró de creixement. Per comparar aquests resultats, caldria recular fins al primer trimestre de 2010, quan les vendes es van situar prop dels 107.000 habitatges.

Font: Ministeri de Foment

Font: Ministeri de Foment

Les previsions de Solvia per a 2016 estimaven xifres de compravenda de 450.000 habitatges. Tanmateix, la bona dinàmica del mercat fa pronosticar que aquesta xifra es superarà. Respecte als visats, van augmentar un 57% interanual amb més de 16.000 sol·licituds durant el primer trimestre, el valor més alt des de 2011. Les perspectives per a aquest any ronden els 70.000 permisos concedits.

Un altre factor que cal tenir en compte és l’evolució del mercat del sòl urbanitzable, principal motor per al desenvolupament de noves promocions d’habitatges. Segons el Ministeri de Foment, les operacions de sòl urbà han augmentat un 7,2% en taxa interanual aquest primer trimestre de l’any. Tal com es va anunciar en l’informe Solvia Market View, el mercat del sòl va canviar de tendència el 2015, quan les transaccions tancades per promotors, fons i cooperatives van augmentar el 37%. El departament d’anàlisi de Solvia observa que aquest comportament s’està mantenint durant tot aquest any, ja que les vendes de terreny fetes el primer trimestre pels operadors esmentats abans representen més del 80% del total. També cal destacar que aquestes operacions han estat de més volum, per la qual cosa el valor total de la compravenda de sòl ha augmentat el 45,6%.

La confiança del client particular i la millora de l’ocupació han estat els detonants de la recuperació del mercat de l’habitatge a tot el territori espanyol el 2016, tot i que la millora es va iniciar l’any passat a les principals capitals del país.

En conclusió, la bona situació del sector residencial és un reflex de la conjuntura econòmica actual, caracteritzada pel creixement econòmic en un entorn amb tipus d’interès baixos. També s’entén per l’interès dels inversors respecte al mercat immobiliari del nostre país.

Solvia, en el seu afany per fer un pas més enllà en l’assessorament i acompanyament dels seus clients, disposa d’un departament d’anàlisi denominat Solvia Research, dedicat a l’estudi del mercat immobiliari.

Notícies relacionades

El sector immobiliari atrau un nou perfil d’inversor

El retorn del comprador tradicional d’habitatge

<< tornar