Juny 2018 #53
Solvia Press

El certificat energètic és imprescindible

Aquest 1 de juny va entrar en vigor l’exigència del certificat d’eficiència energètica dels edificis. Això significa que els notaris hauran d’exigir aquest certificat en els nous contractes de compravenda i lloguer d’habitatges. Els immobles construïts després de 2007 ja tenen aquesta acreditació incorporada en el certificat final d’obra i, per tant, seran els edificats anteriorment els que s’hauran de sotmetre a inspecció.

La certificació, aprovada per un reial decret del govern el 5 d’abril, és un procés pel qual s’estudien les condicions constructives i els sistemes de refrigeració, calefacció i aigua calenta. La informació de l’habitatge es resumeix en una etiqueta, seguint un paràmetre similar al que es fa servir per als electrodomèstics. L’escala A correspon a l’eficiència més elevada i la G, a la més baixa. L’informe que s’emeti ha d’incloure propostes de millora i l’avantatge és que un immoble eficient implica un estalvi important en el consum energètic. El certificat tindrà una validesa de deu anys.

Font: La Voz de Galicia

<< tornar