Juny 2018 #53
Assessor

Despeses associades a un habitatge que hauràs d’abonar quan et converteixis en propietari

edificio2Una vegada signat el contracte de compravenda i ja amb les claus de la teva nova llar a la mà, hauràs de començar a abonar les quotes de la hipoteca si has sol·licitat finançament. No obstant això, en convertir-te en propietari també hauràs de fer front a una sèrie de despeses i impostos associats a l’immoble que has adquirit.

Al marge de la quota d’hipoteca -en el cas que hagis contractat un crèdit hipotecari per finançar la compra- i del pagament dels subministraments de la llar (el rebut de l’aigua, gas, llum, etc.) hauràs de satisfer els conceptes que comentem a continuació:

– L’Impost sobre Béns i Immobles (IBI) és un gravamen municipal que s’abona a l’ajuntament de la localitat on es troba l’actiu i és aquest organisme públic el que determina la seva quantia, que oscil·la entre un 0,4% i un 1,1%, sobre el valor cadastral. El més comú és que el pagament de l’IBI es domiciliï i es fraccioni.

Cal destacar que el pagament de l’IBI es fa efectiu a l’any següent de la compra de l’habitatge i encara que l’operació de compravenda s’hagi efectuat per exemple al febrer, serà l’antic propietari el que abonarà els rebuts de l’any en curs.

Depenent de la localitat, el rebut de l’IBI pot incloure altres recàrrecs.

– La taxa d’escombraries també és un impost municipal i la seva recaptació varia segons cada municipi (de vegades està inclosa en el rebut de l’IBI). A la ciutat de Barcelona, per exemple, només l’han de pagar les persones físiques, jurídiques i entitats, tant públiques com a privades, que són titulars d’activitats econòmiques com els comerços, les oficines, els serveis i els professionals.

– El rebut de l’escala consisteix en el pagament d’una quota a la comunitat de propietaris per sufragar les despeses generals de la finca com el manteniment de l’ascensor, l’administrador, el conserge (si hi hagués), la llum de l’escala, el servei de neteja i l’assegurança de la comunitat. Aquest concepte cobreix els possibles sinistres estructurals que poden produir-se i que afecten a l’immoble (per exemple, les canonades generals) i no l’hem de confondre amb l’assegurança de l’habitatge.

Dins de les despeses de la comunitat s’ha de comptabilitzar les denominades derrames. Aquestes despeses no són fixes ja que serveixen per cobrir afectacions puntuals i excepcionals com per exemple renovar les canonades antigues, instal·lar un ascensor, pintar l’escala o la façana o instal·lar un nou porter automàtic.

 

Notícies relacionades

Quin tipus d’assegurança de la llar necessites?

Quins són les despeses i els impostos associats a la compravenda d’un habitatge?

Tot el que has de saber quan vas a finançar la compra d’un habitatge

 

 

<< tornar