Juny 2018 #53
Assessor

Comunitats de propietaris: què són i com s’organitzen

comunidad-de-propietariosQuan et converteixes en propietari d’un habitatge passes a formar part automàticament de la comunitat de veïns de l’immoble on se situa la teva nova llar. Aquesta entitat jurídica es regeix per una normativa acordada per tots els seus integrants i s’encarrega d’administrar les despeses i pagaments associats a l’edifici i de mantenir el seu bon funcionament.

La comunitat de propietaris engloba a tots els amos dels immobles d’un edifici inclosos els locals i els negocis que es trobin en els baixos d’un edifici. El funcionament de la comunitat dependrà del nombre de propietaris, per això, en moltes ocasions es recorre a la figura de l’administrador de finques perquè s’encarregui de totes les tasques associades a l’organització de l’escala com els pagaments de les factures, les convocatòries de les reunions, etc.

Les comunitats de propietaris es regeixen pel règim de propietat horitzontal (article 396 del Codi Civil) i el seu àmbit de jurisdicció són els elements i els serveis comuns. Els estatuts d’una comunitat poden estar inscrits en el Registre de la Propietat, encara que aquest tràmit no és obligatori. En el cas dels habitatges d’obra nova, el promotor de l’immoble és el responsable de facilitar, juntament amb l’escriptura de l’habitatge, aquests estatuts.

escalera_plantilla

Com s’estructura una comunitat de propietaris

Els integrants són tots els propietaris d’immobles d’un mateix edifici. Els veïns que viuen en règim de lloguer no participen en les reunions ni tampoc intervenen en la presa de decisions.

Depenent del nombre de propietaris, l’òrgan administratiu tindrà més o menys integrants. El més habitual és que hi hagi un president, un vicepresident (per suplir al primer) i un secretari. L’acompliment de la tasca de president és anual i rotativa, encara que en molts immobles, per edat avançada de molts dels veïns o per acords entre ells, aquest càrrec pot allargar-se o renovar-se.

Les juntes ordinàries o reunions de la comunitat se celebren una o dues vegades a l’any i en elles s’aproven els pressupostos de les despeses. Els conceptes són molt variats i poden incloure des dels costos del manteniment de l’ascensor o els serveis de neteja d’escala a més de l’assegurança obligatòria de l’immoble. Les juntes extraordinàries es realitzen per discutir despeses no pressupostades, per exemple, les derrames.

Finalment, els rebuts de la comunitat que han d’abonar tots els propietaris inclouen les despeses d’escala i equipaments (llum, aigua, conserge, manteniment de la piscina o jardí si n’hi hagués, etc.) a més dels honoraris de l’administrador de finques (si s’opta per aquesta opció) i l’assegurança de la comunitat.

 

Notícies relacionades

Despeses associades a un habitatge que hauràs d’abonar quan et converteixis en propietari

Com s’escriptura un habitatge

Quin tipus d’assegurança de la llar necessites?

 

<< tornar