Maig 2018 #52
Assessor

Comprar-te la casa en una ciutat gran o en una de petita?

ciudad grande
ciudad mediana

Què és millor, viure en una ciutat petita o en una de gran? Aquesta és una pregunta que molta gent es fa a l’hora de decidir on comprar una casa: en les populoses grans ciutats o lluny d’elles, en zones més tranquil·les.

La cerca de qualitat de vida, la millora de les comunicacions i els avenços tecnològics estan redibuixant el mapa demogràfic i urbà del nostre país. Aquests últims anys, milers de persones han abandonat les grans aglomeracions urbanes per viure en ciutats mitjanes i petites, la qual cosa ha donat lloc a un nou estil de vida i a practicar noves formes de treball gràcies a les prestacions de les noves tecnologies. Una tendència que segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) marcarà el desenvolupament urbà futur d’Espanya i els pròxims fluxos migratoris. Què busquen aquestes persones? Primer de tot, condicions de vida millors. Viure en alguna de les ciutats més grans d’Espanya ja no és sinònim obligatori de qualitat de vida. Un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que la ciutat d’Espanya que reuneix les millors condicions per viure és Pamplona, seguida d’altres ciutats de grandària mitjana com són Vitòria, Gijón, Logronyo o Còrdova. No obstant això, hi ha altres tòpics que sí que es compleixen com el que assegura que viure en ciutats petites i mitjanes és molt més barat que fer-ho a Madrid o a Barcelona, per exemple.

Avantatges de comprar-se una casa en una ciutat petita o mitjana

Les ciutats i voltants de Guadalajara, Toledo, Valladolid, Segòvia, Tarragona, Girona o Castelló, per exemple, han vist com augmentava la seva població fins a un 30%. Aquest al·luvió de nous veïns obeeix al fet que aquestes persones han decidit comprar una casa lluny de les grans ciutats atretes per la relació superfície-preu de les ciutats petites i mitjanes. Les xifres no enganyen. Segons dades del mercat immobiliari recollides pel Ministeri de Foment, el segon semestre de 2014 el preu mitjà del metre quadrat a Madrid és de 2.368 euros, mentre que a Guadalajara o Toledo, per exemple, és d’1.247 i 986 euros, respectivament.

Les línies de l’AVE, l’alta velocitat ferroviària, fan que viure tant a Guadalajara com a Toledo gairebé equivalgui a viure en algun dels districtes de l’extraradi de Madrid pel que fa al temps necessari per arribar al centre de la ciutat. El sobrecost del transport queda compensat per la diferència de preu a l’hora d’adquirir dos habitatges de característiques similars a Guadalajara o a Madrid, per exemple.

El cost del transport desapareix gairebé per complet si el teletreball és el nostre paradigma laboral. Una bona connexió d’Internet i els diferents serveis d’emmagatzematge d’informació en el núvol estan impulsant a l’alça aquest sistema d’ocupació a distància i la possibilitat de residir en una ciutat diferent a la que treballem. Segons les dades del Ministeri de Treball, el 27% de les empreses espanyoles aposten pel teletreball, mentre que la mitjana a Europa se situa en un 35%. Tots els experts coincideixen que en el futur l’entorn de treball serà cada vegada més virtual, la qual cosa permetrà treballar des de casa, amb la consegüent facilitat per conciliar vida personal i familiar.

Inconvenients de comprar-se una casa en una ciutat petita o mitjana

Viure en una ciutat petita té alguns inconvenients des del punt de vista de l’accés a diversos serveis, tant públics com comercials. Des d’un punt de vista laboral, per exemple, s’assumeix que les ofertes d’ocupació que sorgeixen en una gran ciutat són més variades i permeten un nombre més elevat de perfils amb possibilitats de trobar feina. L’oferta sol ser diversa, amb més presència de teixit industrial i de grans multinacionals.

Un altre punt que va en contra per viure lluny de les grans ciutats és l’oferta educativa i sanitària, menor com més petita és la ciutat. Les ciutats petites i mitjanes tenen menys col·legis per triar i la seva oferta hospitalària no té el mateix nivell de competències i especialistes que una gran ciutat, de manera que de vegades s’han de fer desplaçaments per a algunes proves mèdiques. També passa el mateix amb l’oferta lúdica de les ciutats petites i mitjanes, que és menor. L’oferta de restaurants, espectacles, exposicions, museus, galeries d’art, parcs d’atraccions o centres comercials no és la mateixa a Madrid que a ciutats més discretes en superfície i habitants.

Malgrat aquests factors a favor i en contra de viure en una ciutat mitjana o petita, el concepte de qualitat de vida pot ser una mica subjectiu. A algunes persones els semblarà que el millor és comprar-se la casa i viure en una ciutat de petita escala, més tranquil·la, segura i possiblement més assequible, mentre que unes altres, per molt que el preu de l’habitatge sigui  més elevat, no canviarien per res viure en grans ciutats com ara Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o València. Al final tot es redueix a decidir on creiem que podrem viure millor.

<< tornar