Juny 2018 #53
Assessor

Com triar un habitatge amb totes les garanties?

situación jurídicaAbans de formalitzar la compravenda de qualsevol immoble, és indispensable examinar-ne la situació jurídica per comprovar que tot estigui en regla. T’indiquem quins tràmits has de fer i on t’has d’adreçar per recaptar tota la informació.

En aquest sentit, és necessari verificar tots els aspectes legals associats a l’habitatge per prendre la decisió més adequada. A continuació repassem la documentació necessària i on has d’anar per sol·licitar-la.

Una vegada seleccionat l’habitatge que volem comprar, ja sigui per residir-hi o com a inversió, ens hem d’assegurar que compleix totes les garanties legals. Per a això, caldrà acudir al Registre de la Propietat per requerir tota la informació relativa a l’immoble:

  • La nota simple és un document de caràcter informatiu que aporta dades sobre la situació jurídica d’un immoble: la identificació de la finca (descripció, situació, superfície, límit amb altres immobles…), la identitat dels propietaris, les quotes de copropietat en la propietat horitzontal, el règim administratiu que el pogués afectar -per exemple, si es tracta d’un habitatge protegit-; si hi ha càrregues o gravàmens sobre ell com ara hipoteques i totes les dades d’aquesta (xifra, interessos, venciment); si és un usdefruit o si està embargat.
  • El certificat de dominis i càrregues es tracta d’un document amb validesa legal que s’acostuma a sol·licitar com a evidència respecte a tercers en casos de pugnes judicials. Quan es requereix la sol·licitud d’un crèdit hipotecari, també haurem d’aportar aquest certificat. De fet, l’única diferència entre la nota simple i el certificat és que aquest últim té validesa legal i hi surt la signatura del registrador que es fa responsable de la veracitat del contingut del document.
  • Si una finca està afectada per un pla urbanístic no sempre trobarem aquestes dades al Registre de la Propietat. Ens haurem d’adreçar a l’ajuntament i demanar-los que ens detallin la situació legal de l’edifici.
  • Si és un habitatge nou o una compra sobre plànol, haurem de prestar també atenció a la situació de la promotora o constructora. Una senzilla consulta al Registre Mercantil ens pot evitar més d’un problema.

Finalment, la Cèdula d’Habitabilitat, el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i el comprovant de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), són documents que segurament ja ens haurà facilitat el venedor. De no ser així, no dubtem a demanar-los-hi. Hem d’indagar també, a través del venedor, propietari o immobiliària, quines quotes i per què import han de ser abonades a la Comunitat de Propietaris: si està prevista una vessa per a la reparació de la instal·lació elèctrica de l’escala, la instal·lació d’un ascensor o el servei de neteja de la comunitat, entre d’altres. D’aquesta manera, podrem determinar si la compra del nostre futur habitatge és una decisió encertada.

<< tornar