Maig 2018 #52
Tendències

Com s’està portant el mercat d’habitatge de lloguer

En els últims anys, el negoci del lloguer havia quedat en segon pla a causa de diversos factors com ara la inseguretat jurídica del propietari o la falta d’operadors professionalitzats. Tanmateix, actualment s’està produint un canvi de tendència i el lloguer torna a ser un negoci atractiu. 

El mercat de lloguer d’habitatges a Espanya ha ocupat un paper secundari dins de les inversions del sector immobiliari. Amb excepció dels propietaris que posseïen un habitatge per llogar, l’aposta d’empreses especialitzades en l’arrendament d’habitatges ha estat reduïda. Quatre factors han contribuït a aquesta situació:

  1. Una demanda amb accés al finançament bancari a preus moderats va fer que moltes persones es decantessin per comprar un habitatge en comptes de llogar-lo. El 2001, el percentatge d’habitatges en propietat a Espanya superava el 84,5%, segons dades d’Eurostat (Oficina Europea d’Estadística).
  2. La rendibilitat que el propietari podia obtenir en llogar el seu habitatge era molt reduïda per comparació als riscos que havia d’encarar.
  3. La falta d’operadors professionalitzats que gestionessin parcs d’habitatge de lloguer.
  4. La inseguretat jurídica del propietari per l’impagaments dels arrendataris.

Amb aquest escenari, la crisi econòmica ha revertit la tendència i ha impulsat el paper del lloguer. El 2014, el percentatge d’habitatges en propietat a Espanya va baixar al 78%, mentre que el del lloguer va créixer fins al 14,9% (altres formes eren 7,1%). Solvia Research estima que els anys pròxims el lloguer continuarà guanyant quota i es situarà en percentatges superiors al 20% per al període de 2020-2025.

El departament d’anàlisi de Solvia assegura que la necessitat més elevada de mobilitat laboral i de flexibilitat, i els canvis en els tipus de llars al llarg del cicle de vida de les persones impulsen aquesta tendència.

Pel que fa a les dades de rendibilitat del negoci, la disminució dels preus de compravenda en el període de 2008-2013 ha fet créixer la rendibilitat bruta del lloguer al 4,6% fins a 2015, segons el Banc d’Espanya. Si tenim en compte l’efecte de la variació positiva de preus, aquesta rendibilitat arriba al 8,8% i és molt superior a la d’un altre tipus d’inversions.

En l’actualitat, les inversions d’habitatges de segona mà en zones no cèntriques de capitals són més atractives a causa de la seva alta rendibilitat bruta ja que superen el 6,5% (un 10,5% considerant la variació de preus). Segons Solvia Research, aquestes xifres de benefici es poden obtenir si es porta a terme una bona gestió del risc del potencial arrendatari abans de signar el contracte, si es disposa d’una operativa eficient per atendre les peticions dels inquilins i si hi ha una gestió adequada de recobrament.

Així, el departament d’anàlisi de Solvia destaca que inversors internacionals i nacionals ja inverteixen en habitatges que destinen al lloguer.

Solvia, en el seu afany per fer un pas més enllà en l’assessorament i acompanyament dels seus clients, disposa d’un departament d’anàlisi denominat Solvia Research i dedicat a l’estudi del mercat immobiliari.

<< tornar