Juny 2018 #53
Tendències

Com serà el futur de la intermediació immobiliària?

Solvia_1

Primera oficina de Solvia a Alacant

El nombre d’agències immobiliàries que ofereixen serveis de venda i/o lloguer a particulars està experimentant un auge a moltes ciutats. Aquesta tendència es justifica per l’escenari de recuperació del preu de l’habitatge. 

Segons els estudis fets per Solvia Research, s’està duent a terme un elevat nombre d’operacions de compravenda d’habitatges entre particulars. Això es justifica per la recuperació dels preus, un fet que ha facilitat el retorn al mercat de tots aquells habitatges que no es van poder vendre en els anys d’ajust econòmic. Aquesta nova dinàmica del sector és un impuls per al mercat de la intermediació ja que moltes d’aquestes operacions requereixen la intervenció d’agents immobiliaris.

No obstant això, el creixement de les agències immobiliàries, així com la seva evolució, no s’està desenvolupant de la mateixa manera que en el passat. Per Solvia Research, aquest nou paradigma passa per una profunda reconversió d’aquest negoci. Actualment, el mercat de la intermediació immobiliària està molt fragmentat i format per petites empreses, amb poc volum de negoci i molta competència entre elles.

El mercat europeu de la intermediació immobiliària està molt més regulat i orientat a oferir el millor servei al client. A més a més, hi ha molta més competència quant a la qualitat de l’atenció al client. Aquest fet es tradueix en un nombre més elevat d’agents altament qualificats, més claredat en la informació que es transmet o un acompanyament millor durant el procés de compravenda. Tot això ha redundat positivament en la concentració del sector de la intermediació.

Pel que fa a Espanya, l’escenari de recuperació del mercat immobiliari ha impulsat el creixement del nombre d’agències, amb la particularitat que les franquícies han cobrat protagonisme enfront dels agents individuals. Malgrat tot, la qualitat del servei ofert encara no ha arribat als nivells del mercat europeu. Tanmateix, la tendència és seguir cap a aquest model, ja que la qualitat del servei percebut és un dels valors més preuats per als clients del sector.

Solvia, en el seu afany per fer un pas més enllà en l’assessorament i acompanyament dels seus clients, disposa d’un departament d’anàlisi denominat Solvia Research, dedicat a l’estudi del mercat immobiliari.

<< tornar