Juny 2018 #53
Assessor

Com ha evolucionat la figura de l’agent immobiliari

asesor_abrilEl paper de l’intermediari immobiliari s’ha transformat en els últims anys. L’actual context del mercat i les noves demandes del comprador han potenciat el canvi d’aquesta figura. Ara la tasca de l’agent immobiliari està més professionalitzada; aporta un ampli coneixement del mercat i ofereix un acompanyament als clients durant tot el procés de compravenda d’un habitatge.

Per entendre l’evolució que ha experimentat la figura de l’agent immobiliari a Espanya és necessari remuntar-nos al 2000, any en que es va liberalitzar l’exercici de la intermediació immobiliària (Reial Decret 4/2000, 23 de juliol). Fins aquesta data, les activitats lligades a la compravenda d’immobles només s’exercien per Agents de la Propietat Immobiliària (APIS) amb qualificació professional i col·legiats.

La liberalització professional va fomentar la proliferació d’un gran nombre d’agències (fins a 80.000 en 2006, segons dades del sector) que oferien servei a compradors i venedors particulars sense estar subjectes a la possessió de cap titulació; a una normativa o a una regulació de la pràctica de la intermediació, ja que no tenien l’obligació de pertànyer a cap col·legi oficial.

No obstant això, l’impacte de l’última crisi econòmica en el sector immobiliari va reduir considerablement l’activitat del negoci de la intermediació immobiliària. Les agències que van aconseguir sobreviure han hagut de transformar-se i adaptar-se al nou context.

El canvi del rol de l’agent immobiliari

En l’actualitat, la tasca professional de l’agent immobiliari ha canviat substancialment: l’objectiu de l’agent ja no és només les vendes; ara és bàsic aconseguir la satisfacció del client. Per aconseguir-ho, els intermediaris han començat a estudiar detalladament el mercat i han començat a integrar les noves tecnologies en els seus models de gestió.

Amb tot això, l’agent immobiliari s’ha transformat en assessor personal i ha redirigit el seu paper oferint més orientació, un millor assessorament i un acompanyament personalitzat als seus clients. Es tracta d’un professional format i coneixedor del sector que a més alleugereix els tràmits burocràtics associats a la compravenda d’immobles.

Així, garantir un bon servei al client comprador i/o venedor d’un habitatge a través d’un assessorament de qualitat (qualificació d’agents, transparència d’informació, millor experiència de compravenda) és transcendental per al futur de la intermediació immobiliària a Espanya.

 

Notícies relacionades

Quin és el paper de l’intermediari immobiliari?

10 raons per les que és important acudir a un assessor immobiliari

Quines mesures s’han de prendre per dinamitzar el sector immobiliari?

El retorn del comprador tradicional d’habitatge

Solvia més prop dels seus clients gràcies a les seves botigues a peu de carrer

Com serà el futur de la intermediació immobiliària?

 

<< tornar