Juny 2018 #53
Assessor

Com gestionar una visita de captació immobiliària

captacion_inmobiliariaDurant el procés de comercialització d’un habitatge, no només és important gestionar adequadament el primer contacte amb el client venedor sinó també realitzar correctament la primera visita a l’immoble.

Una vegada realitzada la primera presa de contacte amb el client venedor arriba el moment de visitar l’immoble. En aquesta fase és possible que l’assessor disposi de certa informació recopilada durant la primera conversa (situació personal del client, raons que motiven la venda, etc.) però fins que no acudeixi a l’habitatge no podrà recavar les dades necessàries per iniciar el procés de comercialització. A continuació, repassem els aspectes que l’assessor ha de tenir en compte a l’hora de realitzar la primera visita de captació.

Transmetre professionalitat i coneixement del mercat
Confiar la venda a un professional que no només coneix les dinàmiques del sector, sinó que també és capaç d’oferir una visió experta de les particularitats de la zona en la que es troba l’habitatge és un factor que aporta seguretat al venedor. Per aquest motiu, convé que l’assessor sàpiga transmetre tot el seu coneixement el dia que visita la propietat aportant dades concretes com preus orientatius, habitatges similars que s’anuncien, tipus de clients compradors que acostumen a demanar propietats a la zona, etc.

Demanar totes les dades de la propietat
En la primera visita és necessari que l’assessor documenti detalladament l’habitatge i reculli el màxim d’informació. En aquest sentit, no només s’han de conèixer les dades bàsiques de l’immoble com la superfície o el número d’habitacions, sinó que també convé indagar en altres aspectes com si existeixen càrregues o derrames pendents, si la finca te algun tipus d’afectació, si existeix hipoteca o en quin estat es troben les instal·lacions per determinar si es necessita alguna reparació. A més, es recomana preguntar al client si disposa de tota la documentació necessària per formalitzar la compravenda (rebuts de comunitat, certificat d’eficiència energètica, cèdula d’habitabilitat vigent, etc.) i en cas de que no la tinguin assessorar-li dels tràmits que s’han de realitzar per obtenir-la.

Realitzar una escolta activa
Quan es realitza la primera visita, l’assessor pot conèixer algunes de les demandes del client gràcies a la conversa mantinguda en el primer contacte. Tot i així, aquesta informació pot reforçar-se quan es produeix el contacte presencial de l’habitatge. Per aquest motiu, és important que l’assessor realitzi una escolta activa durant la visita per esbrinar els motius de venda, aclarir dubtes i detectar les necessitats reals del client. Només així podrà oferir-li un servei molt més professional i personalitzat.

Reforçar la visita amb materials
Aportar documentació durant la primera visita permet a l’assessor informar millor al client dels serveis que pot oferir-li. A més, aquests materials de suport funcionaran com a recordatori ja que s’entregaran i es quedaran al seu habitatge perquè el venedor pugui consultar-los quan ho desitgi.

Superar les expectatives
En els casos en què el client ha estat recomanat per un amic o familiar, és a dir, quan la visita de captació és fruit d’una prescripció, convé satisfer les expectatives del venedor. Per aquest motiu, es recomana raonar el valor diferencial del servei que s’ofereix i explicar els beneficis i les garanties que el client obtindrà si decideix encomanar la venda del seu habitatge a l’assessor.

Si desitges conèixer tot el que Solvia fa per ajudar-te a vendre millor la teva casa clica aquí.

Notícies relacionades

Beneficis de vendre una casa amb un assessor personal

Avantatges d’acudir a l’assessor personal de Solvia

El primer contacte: claus per establir una bona relació entre l’assessor i el client

 

<< tornar