Juny 2018 #53
Decoració

Com evitar la contaminació acústica a casa?

Protegir la llar contra el soroll és tan important com fer-ho contra el fred o la calor. La contaminació acústica pot causar trastorns de salut. Un motiu més que suficient per intentar evitar que el soroll envaeixi casa nostra.

El soroll és la principal molèstia que afecta més de la meitat dels espanyols. El 14,6% de les llars indica que el soroll és el principal problema del seu habitatge, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). La contaminació acústica és, segons l’informe Burden of disease from environmental noise de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la segona amenaça mediambiental més important per a l’ésser l’humà després de la contaminació atmosfèrica. Els mapes de soroll elaborats al nostre país evidencien que moltes ciutats espanyoles superen en algunes zones els 68 decibels (dB) de soroll, i que uns nou milions d’espanyols viuen per sobre d’aquests nivells.

El soroll està regulat per normatives internacionals, europees, estatals, autonòmiques i locals. L’OCDE, per exemple, situa en 65 dB el límit diürn. L’OMS, per la seva banda, rebaixa a 55 dB el límit a partir del qual el soroll es transforma en molèsties per al benestar. A la nit, aquest límit baixa a 45 dB a l’exterior i a 35 dB a l’interior dels habitatges. Les exigències municipals són més laxes i heterogènies. L’Ajuntament de Saragossa, per exemple, eleva el límit permissible de soroll als 90 dB. El control del soroll té ara un gran aliat tecnològic: els telèfons intel·ligents. L’Agència Ambiental Europea (EEA) ha desenvolupat NoiseWatch, una aplicació disponible en IOS, Android i Windows Phone que mesura i registra la contaminació acústica a través del micròfon.

Problemes de salut

El soroll és un factor que pot influir negativament en la salut. Les molèsties es converteixen en danys a la salut en superar els 80 dB. Després de superar aquest llindar poden aparèixer lesions auditives i extraauditives com fatiga, mal de cap, problemes oculars, risc de gastritis i úlcera gastroduodenal, i, fins i tot, deficiències immunitàries i alteracions menstruals. Si el soroll supera els 130 dB, apareixen danys vestibulars: dolors musculars, marejos i hipersensibilitat a la llum. Símptomes que precedeixen conseqüències més greus com pèrdua de força, falta de concentració, irritabilitat, pèrdua d’autoestima i, fins i tot, depressió.

La millor forma d’evitar aquestes conseqüències per a la salut seria eliminar les fonts de soroll exterior. Com que això és una quimera, la solució més realista és millorar l’aïllament acústic dels habitatges amb tècniques, materials i tecnologies capaces d’aïllar o atenuar el soroll. Els principals materials aïllants són:

Espuma de poliuretà. Material plàstic amb capacitat de segellat, ideal contra els sorolls aeris.
Llana de roca. Material incombustible fabricat a partir de roques volcàniques i que es caracteritza per les seves bones propietats acústiques i tèrmiques.
Llana de vidre. Material mineral fabricat a partir de milions de filaments de vidres i que s’utilitza com a aïllant en terres i sostres falsos.
Cel·lulosa. Glucosa vegetal que és un bon aïllant acústic i que s’utilitza en vernissos i teixits.
PVC. Material de baixa permeabilitat a l’aire que absorbeix el soroll i n’impedeix el pas.
Elements naturals. El cànem, els encenalls de fusta premsats o el suro són productes naturals i reciclables que donen un bon rendiment com a aïllants.

Tipologia de sorolls

No tots els sorolls són iguals. Hi ha tres tipologies de soroll: el que es transmet per l’aire a través de bandes sonores, el que es transmet per vibracions que es propaguen a través de l’estructura i el soroll de les instal·lacions.

El primer, el soroll aeri, és més fàcil d’eliminar instal·lant elements aïllants com llana de roca, panells multicambra o teles asfàltiques. El soroll entra per on entra l’aire, per la qual cosa cal aïllar bé finestres, caixes d’endolls, forats per a llums de sostre i paret i interruptors.

El segon tipus de soroll, el que prové de vibracions, és més difícil d’eliminar. Les canonades, els baixants, les xemeneies, els conductes de ventilació, les bigues i les columnes són elements estructurals que, o bé generen soroll, o bé ajuden a transmetre’l. L’única solució per reduir al mínim l’impacte del soroll estructural passa per recobrir aquests elements amb materials aïllants.

El tercer tipus és el soroll d’instal·lacions, un híbrid entre l’aeri i l’estructural. El millor exemple és el soroll que provoquen l’aire condicionat, les rentadores i assecadores o, simplement, l’ascensor de la finca. Un bon manteniment i aïllament d’aquests elements és primordial per evitar l’excés de soroll

Solucions constructives

Altres solucions d’aïllament acústic són constructives. Si la coberta de l’immoble és inclinada, la millor solució d’aïllament és col·locar un panell de material aïllant (llana de roca, espuma de poliuretà) entre les teules i l’estructura de la teulada. Si, per contra, la coberta és plana, la solució és instal·lar un panell de material aïllant i una làmina impermeable. El soroll també entra per les façanes. En tot cas, els tancaments exteriors hi juguen un paper fonamental.

Aquesta solució també es pot aplicar a les parets interiors, creant un extradossat amb algun element lleuger del tipus pladur, farcit de material aïllant. Una altra opció per millorar l’aïllament de les parets és instal·lar un doble full ceràmic, és a dir, dues parets de maons, separades per materials aïllants i recobertes de morter o guix per assegurar-ne l’estanquitat. Dues solucions que també es poden aplicar als envans i particions interiors.

El soroll, no obstant això, també es transmet pels terres i sostres. El terra flotant és una bona solució per mitigar els sorolls provocats pel moviment de mobles o trepitjades i consisteix a instal·lar una doble capa sobre el terra real, o bé deixant una cambra o bé emplenant l’interior amb material aïllant. Per la seva banda, la millor solució per minimitzar el soroll dels veïns que viuen damunt és construir un sostre fals acústic aïllat amb diferents capes de materials aïllants.

Si estàs pensant a millorar l’aïllament acústic del teu habitatge, consulta-ho amb el teu ajuntament o comunitat autònoma. Moltes administracions han engegat diferents plans de subvencions per facilitar l’aïllament acústic dels edificis.

<< tornar