Juny 2018 #53
Tendències

Com es valora el preu d’un habitatge?

FOTO 1

Dels molts factors que afecten el procés de compravenda d’un habitatge, establir el preu és una de les qüestions més crucials. En aquest sentit, fixar l’import que s’ha de pagar o rebre d’un immoble -tasca que es desenvolupa en la fase inicial del procés- genera dubtes al particular, ja que requereix una anàlisi exhaustiva del mercat que li permeti saber quin és el preu al qual s’han tancat operacions de propietats situades en una mateixa àrea.

Les estadístiques oficials poden ser una font d’informació per venedors i compradors, però les dades que aporten són massa generals. La falta de precisió que ofereixen aquestes xifres fa impossible definir la realitat d’un immoble en una zona concreta. Cada municipi o comunitat autònoma té les seves particularitats i aquestes incidiran de diferent manera a l’hora d’estimar els preus dels habitatges. Altres aspectes que també poden variar segons la regió són el nombre de transaccions, l’oferta i la demanda, l’evolució del nombre d’habitatges que queda per vendre, etc. Per tant, és impossible prendre com a referència un sol mercat immobiliari ja que, en una mateixa ciutat, les diferències de preus poden oscil·lar segons els barris. Aquest fet genera els denominats micromercats amb dinàmiques i característiques molt dispars.

Utilitzar els preus dels immobles en venda anunciats als portals immobiliaris és una altra de les opcions per recaptar informació. No obstant això, aquest mètode tampoc és el més idoni perquè els preus oferts de vegades no coincideixen amb el preu de tancament de les operacions. Segons Solvia Research, els preus d’oferta en habitatges de Madrid, per exemple, difereixen un 20% respecte al preu final de la venda, encara que convé indicar que aquesta diferència varia si considerem els diferents barris de la capital.

Una altra de les fonts per establir les valoracions dels preus són els operadors immobiliaris, encara que la informació de què disposen i el seu àmbit d’actuació en poden alterar les estimacions. Amb la falta de dades rigoroses i clares necessàries per establir els preus de venda dels habitatges, la solució passa per recórrer al big data, cosa que implica un coneixement més exhaustiu dels micromercats del sector immobiliari. A més a més, també permet conèixer les transaccions i els preus dels habitatges en àrees més concretes i fer previsions de l’evolució d’aquests.

En definitiva, per poder establir el preu real d’un habitatge es recomana analitzar adequadament totes les dades disponibles. Comptar amb la màxima informació possible durant el procés de compravenda permetrà a compradors i venedors prendre la decisió més encertada.

Solvia, en el seu afany per fer un pas més enllà en l’assessorament i acompanyament dels seus clients, disposa d’un departament d’anàlisi anomenat Solvia Research, dedicat a l’estudi del mercat immobiliari.

 

<< tornar