Juny 2018 #53
Assessor

Com canviar la titularitat dels subministraments d’un habitatge

capcaleraQuan es canvi de casa o quan s’accedeix a un primer habitatge en el qual la llum, l’aigua o el gas ja estan donats d’alta convé tenir en compte el canvi de nom del contracte dels subministraments.

Abans d’accedir a la nova llar, a més de planificar la mudança, també es recomana realitzar el canvi de titular dels subministraments -en el cas que ja estiguin donats d’alta- per regularitzar-los i poder gaudir d’ells des del primer dia. Amb aquest tràmit, l’anterior propietari o inquilí de l’habitatge quedarà lliure de qualsevol obligació relacionada amb la llum, l’aigua o el gas i serem nosaltres els que assumirem la responsabilitat i els costos derivats del consum que realitzem.

Les gestions per poder realitzar el canvi de titularitat dels subministraments poden fer-se físicament, per telèfon o per internet amb la comercialitzadora en la que estiguin contractats. En aquest moment també podem decidir canviar de companyia. No obstant això, tant si decidim continuar amb la mateixa o passar a una altra cal tenir en compte una sèrie de requisits per no caure en errors. Per exemple, conèixer quants electrodomèstics s’instal·laran a l’habitatge per poder estimar la potència que cal contractar. També verificar que la instal·lació compleixi amb la normativa vigent en el cas del gas i de l’aigua.

Canviar de nom el contracte de la llum
Com comentàvem anteriorment, quan es realitza el canvi de titularitat del subministrament de la llum podem sol·licitar variacions en la potència elèctrica o en la tarifa que contractem, però haurem d’estimar el consum energètic que realitzarem en l’habitatge en funció dels aparells elèctrics que disposem a la llar.

Per realitzar la modificació del titular podem trucar a la comercialitzadora o acudir a una oficina d’atenció al client i facilitar els següents documents: les dades del nou titular i de l’anterior, la potència de llum, l’adreça exacta del punt de subministrament, un compte bancari per domiciliar tots els rebuts, el nombre de contracte i Codi Unificat del Punt de Subministrament (CUPS) indicat en les factures que l’anterior titular ha de facilitar al nou. El canvi de titular en el subministrament elèctric es fa efectiu entre 15 i 20 dies hàbils i no suposa cap cost.

content

Canviar de titularitat el gas
Abans de fer el canvi de nom del contracte del gas es recomana efectuar una revisió de les instal·lacions per verificar que es troben en bon estat. També assegurar-se que no existeix cap factura pendent de cobrament.

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, podem procedir a realitzar el canvi de nom per telèfon, via web o en una oficina d’atenció de la comercialitzadora que triem i aportant les següents dades: DNI o document acreditatiu d’identitat del nou titular i de l’anterior, l’adreça del subministrament, la tarifa d’accés de gas, el Codi Universal del Punt de Subministrament (CUPS) i un número de compte bancària. Tots aquests tràmits no comporten cap cost pel nou i antic titular del subministrament.

Què comunicar amb el canvi de nom de l’aigua
Abans de canviar la titularitat d’aquest subministrament, com en el cas del gas, convé revisar la instal·lació ja que en alguns casos es pot requerir millorar-la o canviar fins i tot el comptador. Quan haguem fet aquest pas previ podrem procedir a gestionar el canvi de nom. Per a això, podem dirigir-nos a la pàgina web de la subministradora, contactar per telèfon o en una oficina d’atenció al client. Però a diferència de la llum i el gas, aquí haurem d’emplenar i lliurar un imprès en el qual figuri: la lectura del comptador, l’adreça del subministrament, un compte bancari per domiciliar els rebuts, una fotocòpia d’un document en el qual s’acrediti el dret a l’ús de l’habitatge (escriptura, nota simple o contracte d’arrendament) i fotocòpia del NIF o NIE de totes les persones que signin l’imprès.

Notícies relacionades

Tot el que has de saber per donar d’alta els subministraments d’un habitatge

Consells per millorar l’eficiència energètica de la nostra llar

Despeses associades a un habitatge que hauràs d’abonar quan et converteixis en propietari

Com estalviar en el consum d’aigua i electricitat de la rentadora

<< tornar