Juny 2018 #53
Tendències

Ciutats menys sorolloses gràcies a les plantes

Cada vegada som més conscients del problema de la pol·lució atmosfèrica però la contaminació acústica també és una realitat que afecta a moltes ciutats del món. 

Aquest fenomen es dóna en zones on hi ha una elevada concentració de població, transport, indústries i comerços. El tràfic, els restaurants i els bars, són alguns dels agents que generen més soroll i una manera de reduir-ho és augmentant el nombre de plantes a les zones urbanes.

Els efectes a curt termini que provoca el soroll es manifesten en forma de maldecaps, irritabilitat, insomni o impossibilitat de descansar. No obstant això, són les conseqüències a mitjà i llarg termini les més preocupants, ja que la contaminació acústica pot ocasionar la pèrdua de capacitat auditiva, produir un augment de la pressió sanguínia, problemes cardiovasculars i fins i tot obesitat i diabetis.

Actualment, hi ha dues mesures que cada vegada són més utilitzades per combatre la contaminació acústica. En ambdues opcions, les plantes són l’element principal, ja que funcionen com a aïllant acústic.

  • Barreres verdes. Els panells que atenuen i redueixen la contaminació acústica se solen situar, sobretot, al costat de les carreteres. Aquests panells estan fets, principalment, de formigó, ciment i vidre. No obstant això, és cada vegada més habitual l’ús de plantes per millorar la qualitat dels entorns urbans. Col·locar plantes en els marges de les carreteres pot arribar a reduir fins a la meitat del soroll generat pel tràfic.
  • Sostres verds. Els sostres verds són una alternativa ecològica i sostenible que ajuda també a reduir la pol·lució acústica i cada vegada són més els projectes que aposten per aquesta opció. És necessari destacar que tenen un impacte directe dins de l’edifici on es col·loquen, ja que ajuden a regular la temperatura, aconseguint refrescar la zona a l’estiu i minorar el fred a l’hivern.

Finalment, s’ha de contemplar el paper estètic que juguen les barreres verdes i l’ús de plantes en els sostres i terrats de molts centres urbans. El fet que s’hagi pres consciència d’aquest problema, i el conjunt de mesures que s’estan duent a terme, estan canviant l’aspecte i paisatge de moltes ciutats; que cada vegada més, s’inclinen cap a un model urbanístic més sostenible i verd.

<< tornar