Juny 2018 #53
Tendències

BIM: la digitalització arriba al sector de la construcció

BIM_2_837x436El sistema BIM proposa una metodologia de treball en col·laboració que facilita la gestió integral dels projectes mitjançant l’ús d’eines digitals que estableixen un flux d’informació entre els diferents agents que intervenen en cadascuna de les fases de construcció d’un edifici.

Les noves tecnologies han entrat de ple en el sector de la construcció a través d’instruments que garanteixen un major control dels processos i una millor optimització dels recursos. En aquest context, metodologies com el BIM (Building Information Modeling) han donat un gir a la manera com es conceben i aborden els projectes d’edificació.

Com funciona
El sistema BIM es basa a plasmar en un entorn virtual les dades relatives a tot el cicle de vida d’un edifici. És a dir, a partir d’una gran base de dades es genera una visualització de cada fase i els terminis de desenvolupament d’un projecte. D’aquesta manera els agents que intervenen en les diferents etapes -arquitectes, enginyers, promotors, constructors, etc.- poden disposar en temps real de tota la informació relativa al projecte, anticipant-se a possibles incidències. Però el BIM no només s’utilitza per detectar possibles errors en l’edificació sinó també per realitzar previsions de despeses i optimitzar els recursos i materials utilitzats en la construcció.

BIM_837x436

Quins beneficis aporta
En primer lloc, la metodologia BIM afavoreix el treball sinèrgic entre els diferents agents que intervenen en el projecte i permet un control molt més exhaustiu dels processos. L’actualització automàtica de les dades aporta informació detallada de qualsevol afectació. Per exemple, si un element es modifica en una planta, automàticament es replica a la resta de seccions, alçats i vistes 3D creant així un escenari informatiu molt més precís i rellevant per a tots els gestors.

Aquesta plataforma d’informació en temps real també suposa un major estalvi de temps i de costos ja que permet compartir dades relatives als processos d’execució i manteniment, preveient possibles errors i avaluant millor les mesures en base a uns objectius globals i compartits.

D’altra banda, la coordinació entre arquitectura i instal·lacions és molt fluïda en el cas del BIM i agilita la presa de decisions en la fase d’obra. Les seqüències animades amb models digitals abans de començar a construir permeten acotar millor les intervencions que cal realitzar a peu d’obra.

Finalment, aquesta manera d’afrontar els projectes en base a uns criteris d’ordre, transparència i rigor ajuda a la construcció d’edificis de major qualitat i molt més eficients.

BIM a Espanya
L’arquitectura BIM encara no és obligatòria a Espanya, però al febrer de 2014 el Parlament Europeu va emetre la Directiva 2014/24/UE on instava als països membres de la Unió a implementar-la en els projectes de licitació pública. Per això, el Ministeri de Foment va crear el 2015 una Comissió per impulsar l’ús del BIM en el sector de la construcció i per a licitacions d’obres públiques a partir de desembre 2018.

Notícies relacionades

Sis tecnologies que canviaran el sector immobiliari

Com les noves tecnologies estan canviant el sector immobiliari

Solvia, pionera en l’ús de la realitat augmentada per mostrar els seus edificis

La impressió 3D i el seu futur en l’arquitectura

 

<< tornar