Juny 2018 #53
Assessor

Aspectes clau del certificat d’eficiència energètica

Eco_baixaDes del passat 1 de juny, tots els habitatges que es venen o es lloguen a Espanya han de tenir obligatòriament un certificat que qualifiqui la seva eficiència energètica, inclòs en el contracte de compravenda o de lloguer. Així doncs, abans de fer qualsevol operació immobiliària, el propietari d’un habitatge hauria de tenir en compte certs aspectes clau:

1. El certificat energètic és obligatori per a tots els habitatges, locals i edificis, llevat d’algunes excepcions. No el necessiten, per exemple, els edificis i monuments protegits pel seu valor arquitectònic o històric, les construccions provisionals que s’hagin d’utilitzar menys de dos anys o els edificis comprats amb la intenció de demolir-los o de reformar-los per complet. Tampoc no és obligatori per a habitatges que hagin de ser utilitzats menys de quatre mesos a l’any, o usats per un temps limitat amb un consum d’energia menor al 25% del que representaria utilitzar-los durant tot l’any.

2. Ha d’emetre el certificat energètic un tècnic competent. Ha de ser un arquitecte o un arquitecte tècnic. També se’n poden encarregar un enginyer o un enginyer tècnic, sempre que estiguin habilitats per redactar projectes o dirigir i executar obres d’edificació, o per fer projectes de les seves instal·lacions tèrmiques.

3. El preu del certificat variarà en funció del tipus d’habitatge analitzat i de la seva superfície. A més, el rang de preus pot oscil·lar en funció del tècnic que l’emeti.

4. No n’hi ha prou amb sol·licitar el certificat per poder publicitar l’habitatge. El propietari haurà de tenir el document, una vegada finalitzats tots els tràmits per obtenir-lo, abans de posar l’habitatge en venda o lloguer.

5. Les sancions al propietari de l’habitatge pel fet de no disposar del certificat energètic poden anar dels 300 als 6.000 euros.

6. Tenir una baixa qualificació energètica no obliga a fer reformes en l’habitatge. El tècnic competent pot fer recomanacions per millorar-la, però el propietari és lliure de seguir-les o no.

7. Els habitatges ja llogats no estan obligats a tenir el certificat fins que no es faci un nou contracte de lloguer. Tanmateix, el llogater té l’opció de sol·licitar-l’hi al propietari.

Font: yaencontre.com

 

<< tornar