Juny 2018 #53
Assessor

Aspectes que cal considerar en comprar un habitatge: inversió o residència habitual?

habitatge habitual o inversioUna de les qüestions que hem de valorar quan decidim adquirir un immoble és establir l’ús que tindrà la propietat: serà el nostre habitatge habitual?, la finalitat de la compra és obtenir una rendibilitat?, busquem habitatges per reformar i després llogar-los o vendre’ls? Sigui quina sigui l’elecció, hem d’estudiar detingudament totes les alternatives i avaluar-ne les implicacions. A continuació repassem els factors que hem de tenir en compte a l’hora de triar l’habitatge que s’adapti millor a les nostres necessitats i objectius.

Anàlisi del mercat immobiliari

El coneixement de la situació del sector és un dels elements més importants, tant si es decideix comprar un immoble per destinar-lo a la residència permanent com si compra per dur a terme una inversió. En tots dos casos, hem d’analitzar el mercat per conèixer els preus dels habitatges ja que aquests variaran segons zones geogràfiques o barris de la ciutat on es plantegi adquirir l’immoble. També cal considerar el preu mitjà de les hipoteques, els tipus d’interès i l’evolució del mercat en el futur.

En aquest sentit, des de fa un parell d’anys el sector immobiliari espanyol ha tornat a despertar l’interès de compradors i inversors. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) referides a la situació del mercat de l’habitatge l’abril de 2016, l’augment de les transaccions immobiliàries (un 29% superiors que el mateix període de l’any anterior), la puja de preu dels habitatges (un 6,3% també superior) i l’auge del mercat d’obra nova (va créixer un 17,6%) són mostres de la tendència en positiu d’aquest mercat. En resum, la informació sobre la situació i evolució del mercat immobiliari, tant en global com des de la perspectiva local, serà de gran ajuda per tal que inversors i compradors puguin triar el el millor moment per adquirir l’habitatge.

A què destinarem l’habitatge?

Una vegada avaluada la situació del mercat immobiliari, haurem de determinar l’objectiu de la nostra compra. En general, podem distingir entre:

– Comprar un habitatge per fixar-lo com a residència habitual
– Comprar un habitatge per a segona residència
– Comprar un habitatge per destinar-lo al lloguer
– Comprar un habitatge que necessita reforma, condicionar-lo i decidir si hi viurem, el llogarem o el vendrem

Actualment, l’opció més estesa en invertir en habitatge és la compra d’un immoble per destinar-lo després al lloguer per dues raons fonamentals: d’una banda, la situació actual del mercat, que ofereix una rendibilitat més gran per a l’habitatge de lloguer que altres opcions d’inversió, i de l’altra, el canvi de la conjuntura econòmica, que possibilita més l’accés al mercat de lloguer, sobretot entre els joves. Tot això prioritza aquesta opció per sobre de les compravendes amb l’objectiu d’obtenir una rendibilitat més immediata.

No obstant això, la decisió de comprar un habitatge per residir-hi també la podem considerar inversió, ja que la revaloració de l’immoble pot generar beneficis en el futur, tant si decidim vendre’l per adquirir un altre com si ens decantem per llogar-lo.

Les característiques de l’habitatge

Una vegada sapiguem quin és l’ús que volem donar a l’immoble, seleccionarem el que s’adapti més bé als nostres objectius i necessitats, per a la qual cosa caldrà analitzar les característiques principals de l’habitatge. Tant en el cas de la inversió com de la compra per establir la residència habitual, els factors que cal considerar seran molts i variats: mida i distribució de l’immoble, ubicació, orientació, acabats de l’habitatge, equipament, categoria d’eficiència energètica… En tots dos casos, la ubicació i l’orientació de l’immoble han de ser considerades amb especial atenció. En funció de la zona en la qual decidim comprar, els preus varien substancialment, depenent de si és una gran ciutat, una localitat costanera o un poble allunyat de centres urbans. Pel que fa a l’orientació, és un factor clau per valorar els possibles costos derivats del consum energètic.

D’altra banda, una anàlisi detallada de la zona serà molt útil per triar l’habitatge. Hem de conèixer els serveis disponibles, si l’immoble disposa o no d’equipaments i també valorar el nivell dels acabats.

Rendibilitat i revaloració 

Com hem comentat, l’adquisició d’un immoble, ja sigui per a ús residencial o per destinar-lo al lloguer, sempre es pot considerar com una inversió a futur. En tots els casos, el rendiment o la revaloració de l’immoble seran més viables si aconseguim adquirir-lo a nuclis urbans consolidats, amb bones perspectives de creixement, bones comunicacions i, si ens decantem per la inversió en lloguer, en les àrees en què hi hagi una demanda latent.

Al final de 2015, la rendibilitat bruta de l’habitatge de lloguer a Espanya era del 4,6% (segons dades del Banc d’Espanya), el doble que l’aconseguida pels bons de l’Estat (2,4%) i superior a la dels dipòsits d’estalvi segons l’entitat (4%). A grans nuclis urbans, l’opció del lloguer seria la més rendible si decidim invertir en un immoble amb aquest objectiu, ja que el mercat és més dinàmic i la possibilitat de trobar inquilins és més gran.

Per conèixer la rendibilitat obtinguda per la compra d’un habitatge, ja sigui amb la finalitat de llogar, vendre o residir, hem de considerar factors com ara ingressos, despeses, impostos i possibles riscos. Amb això podrem establir amb més seguretat el rendiment que podem obtenir del nostre immoble, tant en comprar-lo com en el futur.

 

Notícies relacionades

El retorn del comprador tradicional d’habitatge

El sector immobiliari atrau un nou perfil d’inversor

El mercat de l’habitatge creix per sobre de les previsions

Les característiques de l’habitatge: aspectes que cal tenir en compte a l’hora de comprar o llogar

<< tornar